Ngày 24/03/2016, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh đã có buổi làm việc với Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN nhằm lắng nghe và nắm bắt hoạt động của Viện từ đầu năm tới nay, kế hoạch triển khai công tác từ nay tới cuối năm, những khó khăn vướng mắc của Viện trong quá trình hoạt động để tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển Viện.
 
Tham gia buổi làm việc, ngoài các lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc Viện, còn có đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ KH&CN: Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế.
 
Thay mặt Lãnh đạo Viện và tập thể cán bộ viên chức của Viện, TS. Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng đã báo cáo với Thứ trưởng về các mục tiêu của kỳ kế hoạch 2016 và những hoạt động của Viện nhằm đạt được các mục tiêu này. Đề cập tới những khó khăn trong quá trình hoạt động, TS. Nguyễn Quang Tuấn nêu: Trong bối cảnh khó khăn chung, Viện hiện gặp nhiều khó khăn tương tự các đơn vị khác, song cũng có nhiều khó khăn mang tính đặc thù. Những khó khăn cơ bản được đề cập tới như: Kinh phí ngân sách dự toán cấp bị giảm trong kỳ kế hoạch, cơ chế quản lý còn nhiều ràng buộc đối với loại nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở gây khó khăn cho việc thực hiện tự chủ của đơn vị, cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN hợp tác quốc tế chưa tạo điều kiện để đơn vị sử dụng kinh phí linh hoạt và hiệu quả hơn. Đề xuất giải pháp với Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các Vụ chức năng, TS. Nguyễn Quang Tuấn đề nghị:
 
– Tăng kinh phí ngân sách đầu tư cho Viện trên nguyên tắc đầu tư đúng và đủ cho đơn vị nghiên cứu lĩnh vực chiến lược, chính sách thuộc sở hữu nhà nước để Viện có nguồn lực phát triển, tương xứng với vai trò của Viện trong phục vụ việc xây dựng và phát triển KH&CN của quốc gia.
 
– Ban hành cơ chế phù hợp, tăng cường tự chủ đối với loại hình tổ chức KH&CN nghiên cứu lĩnh vực chiến lược và chính sách trong các hoạt động nghiên cứu cấp cơ sở và nhiệm vụ KH&CN hợp tác quốc tế. Cơ chế linh hoạt hơn sẽ cho phép Viện tự chủ thực hiện các nghiên cứu cấp cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu của đơn vị trong kỳ kế hoạch, cũng như sử dụng ngân sách cấp cho nhiệm vụ KH&CN hợp tác quốc tế một cách hiệu quả nhất. Các nhiệm vụ KH&CN mới phát sinh, các hình thức hợp tác quốc tế như tham dự hội thảo quốc tế, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn ngắn ngày tại nước ngoài, trao đổi chuyên gia trong hợp tác quốc tế … sẽ có cơ hội để thực hiện, nếu cơ chế mới được cho phép thực hiện.
 
Bên cạnh các hoạt động theo kế hoạch, TS. Nguyễn Quang Tuấn cũng báo cáo lãnh đạo Bộ về dự thảo kế hoạch nghiên cứu trung hạn 2016-2020 của Viện. Kế hoạch trung hạn có mục tiêu đề ra danh mục các nhiệm vụ KH&CN nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển của đơn vị, được xem xét trong mối tương quan với bối cảnh phát triển chung của KH&CN và kinh tế xã hội, với kế hoạch phát triển trung hạn tới 2020 của Bộ KH&CN, với nguồn lực hiện có của Viện. Sau khi được lãnh đạo Bộ thông qua, kế hoạch nghiên cứu trung hạn của Viện giữ vai trò là căn cứ để xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện. 
 
Bổ sung vào báo cáo của đơn vị với lãnh đạo Bộ, Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Viện trưởng đã đề cập tới hoạt động của Tổ công tác chiến lược phát triển KH&CN 2020 của Viện, dự kiến các hoạt động của Tổ công tác trong thời gian tới, tập trung vào nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển KH&CN tới 2020.
 
TS. Hoàng Xuân Long, Phó Viện trưởng đã bổ sung thêm vào phần báo cáo của đơn vị về các hoạt động đào tạo sau đại học, thực tiễn hoạt động và những vướng mắc khó khăn cần lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.
 
Với tinh thần trao đổi cởi mở và thẳng thắn, trước khi có ý kiến của lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đề nghị đại diện các Vụ góp ý kiến trao đổi trực tiếp về các vấn đề tại buổi gặp mặt. Trên quan điểm đó, các ý kiến chia sẻ những khó khăn mà Viện đang gặp phải, trao đổi những giải pháp tháo gỡ, góp ý về định hướng trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Viện, bám sát nhu cầu của nhà quản lý … Một số ý kiến còn gợi ý về kinh nghiệm phát triển của các tổ chức KH&CN mà Viện có thể tham khảo, học tập.
 
Tổng hợp các ý kiến trao đổi nhằm tìm ra các giải pháp, Thứ trưởng thống nhất với Viện về cơ chế và phương thức phối hợp giữa Viện và các đơn vị trong Bộ, yêu cầu Viện bám sát hơn nữa nhu cầu quản lý của Bộ. Thứ trưởng cam kết sẽ giữ vai trò tác nhân gắn kết trực tiếp các buổi tiếp xúc giữa Viện và đơn vị thuộc Bộ. Bên cạnh đó, Viện cần chủ động hơn trong việc gắn các nhiệm vụ KH&CN với bối cảnh mới, khi xu hướng hội nhập quốc tế như hội nhập ASEAN, TPP đang đặt ra cơ hội và thách thức mới cho xã hội nói chung và Viện nói riêng. Các vấn đề mới như sở hữu trí tuệ trong hội nhập quốc tế về KH&CN, tác động của gia nhập TPP, FTA tới hội nhập quốc tế về KH&CN đang rất cần được quan tâm nghiên cứu. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Viện quan tâm nghiên cứu phục vụ việc điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển KH&CN tới 2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN tới 2030. Liên quan tới công tác đào tạo sau đại học, Thứ trưởng cho rằng Viện cần xây dựng một đề án nghiên cứu nhằm xây dựng hoạt động đào tạo chuyên ngành quản lý KH&CN thực sự thành một trụ cột hoạt động của Viện.
 
Thay mặt lãnh đạo Viện, TS. Nguyễn Quang Tuấn phát biểu tiếp thu các ý kiến của Thứ trưởng và đại biểu. Trong thời gian tới, Viện sẽ chủ động xây dựng các kế hoạch công tác trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, coi đó là căn cứ để tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong tương lai./.
 
Nguồn:  Quang Hà, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *