Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ Quý I/2021. Tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời trực tiếp nhiều vấn đề báo chí và dư luận quan tâm như: kết quả một số đề tài do Bộ KH&CN phê duyệt triển khai liên quan đến phòng, chống dịch Covid 19; thanh tra, kiểm tra chất lượng xăng dầu; vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn;…
Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ; các đơn vị báo chí thuộc Bộ KH&CN cùng đại diện gần 60 cơ quan thông tấn, báo chí.
Tập trung xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách
 
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Mai Dương – Chánh Văn phòng Bộ KH&CN đã thông tin về các kết quả hoạt động của Bộ trong Quý I cũng như kế hoạch hoạt động trong Quý II. Theo đó, Bộ KH&CN đã tập trung hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành một số chính sách, pháp luật về KH&CN; xây dựng Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình/chiến lược/nhiệm vụ trong lĩnh vực KH&CN giai đoạn 2021-2030; tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ gửi Bộ Tư pháp để thẩm định theo quy định,…
 
Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền: Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 108/2021/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030; Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030; Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01/02/2021 ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng KH&CN vũ trụ đến năm 2030; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014;…
 
Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Bộ KH&CN; Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia;…
 
Triển khai thành công nhiều hoạt động lớn
 
Theo ông Nguyễn Mai Dương, Bộ KH&CN đang tiếp tục triển khai đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”: Hoàn thiện platform nền tảng, đang cập nhật dữ liệu cho các dự án: Nhân đạo số (inhandao.vn), Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn), Bách khoa toàn thư mở (bktt.vn), Bản đồ an toàn covid (antoancovid.vn), Giáo dục số (igiaoduc.vn); hiện đang hoàn thiện platform các dự án: Dinh dưỡng số, Văn hóa số, Dược thư số, Công nghệ tiếng nói…. Bộ KH&CN đang phối hợp với VinBigData, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và một số đơn vị liên quan, nghiên cứu xây dựng hệ thống Dữ liệu mở về KH&CN ứng dụng công nghệ BigData phục vụ cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tận dụng nền tảng công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực hỗ trợ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
 
Đồng thời tích cực, chủ động tham gia đóng góp và nâng cao hơn nữa vai trò của Việt Nam về KHCN&ĐMST trong các tổ chức, diễn đàn song phương và đa phương như ASEAN, APEC, APO, ASEM, IAEA, UNESCO, WIPO, hợp tác khu vực và tiểu vùng Mê Công; tổ chức các buổi làm việc trực tuyến và trực tiếp với các đối tác nước ngoài: tổ chức họp định kỳ trực tuyến về đối thoại chính sách giữa Bộ KH&CN và Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Cộng hòa Liên bang Đức (BMBF); làm việc với Đại sứ quán Italy chuẩn bị nội dung cho sự kiện Springer Publication Event.
 
Bộ đã ban hành Công văn số 133/BKHCN-TĐC ngày 23/01/2021 hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (Công văn số 529/VPCP-NN ngày 21/01/2021). Trước đó, Bộ KH&CN đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp nền tảng kỹ thuật truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật truy xuất nguồn gốc trong trường hợp địa phương có nhu cầu xác định nguồn gốc của cây đào, cây mai.
 
Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn ở Nhật Bản. Đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được chính thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản; là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ vải thiều Việt Nam ở nhiều thị trường khác nhau. Để kịp đưa vải thiều sang Nhật Bản, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang và Công ty Concetti tìm kiếm các phòng thí nghiệm đủ khả năng phân tích các chỉ tiêu và đánh giá các chỉ tiêu này theo yêu cầu của phía Nhật Bản để chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn có thể được bảo hộ tại Nhật Bản trong vụ vải 2021.
 
Trong Quý I/2021, Bộ KH&CN đã công bố 34 TCVN; hướng dẫn doanh nghiệp, tiếp nhận hồ sơ và xử lý cấp 701 mã doanh nghiệp; xử lý 69 hồ sơ xác nhận mã nước ngoài và ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch. Công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc liên quan đến đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội.
 
Đồng thời, đã cấp 11.787 văn bằng bảo hộ, trong đó có 869 Bằng độc quyền sáng chế, 403 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 8.320 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia, 2.132 Đăng ký nhãn hiệu quốc tế,…
 
Cùng với đó, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng được các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm như: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021; Hội thảo Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Tổ chức các hội thảo xin ý kiến các chuyên gia quản lý và nhà khoa học đầu ngành về xây dựng Chiến lược phát triển KH, CN, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; Hội nghị chuyên đề quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo; Hội nghị triển khai Chương trình Phát triển Vật lý giai đoạn 2021 – 2025; Hội thảo “Nâng cao năng lực đo lường để triển khai Đề án 996/QĐ-TTg” và Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01; Hội thảo “Ứng dụng công nghệ để tối ưu hiệu quả sản xuất – Tương lai của nguồn cung ứng toàn cầu”; Tổ chức “Chương trình kết nối công nghệ trực tuyến lĩnh vực công nghiệp phụ trợ” với các đối tác thành phố Changwon, Hàn Quốc;…
 
Hỗ trợ các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19
 
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời nhiều vấn đề các nhà báo đưa ra như: kết quả một số đề tài do Bộ KH&CN phê duyệt triển khai liên quan đến phòng, chống dịch Covid -19; hỗ trợ của Bộ trong việc thương mại hóa sản phẩm vắc xin phòng Covid-19; thanh tra, kiểm tra chất lượng xăng dầu; vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn; kế hoạch của Bộ KH&CN để các doanh nghiệp có thể tiếp cận với nguồn vốn của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; hỗ trợ của Bộ đối với các doanh nghiệp KH&CN tham gia Đề án 844; hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ của Việt Nam;…
 
 
 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy chủ trì buổi Họp báo.
 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy nhận định: Một trong những điểm nhấn trong thời gian qua là tiến độ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng các vắc xin Covid-19 đã tiến triển tương đối tốt. Bộ KH&CN và Bộ Y tế đã thúc đẩy cơ chế nhanh và kịp thời để hỗ trợ các nghiên cứu đó.
 
Ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN các ngành kinh tế – kỹ thuật cho biết, ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát, vấn đề nghiên cứu vaccine phòng chống COVID-19 được đặt ra. Bộ KH&CN đã phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu vaccine, giao cho Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen nghiên cứu sản xuất.
 
Trong thời gian ngắn, công ty đã hoàn thiện quy trình công nghệ và các quy định về việc thực hiện thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật để bảo đảm tính an toàn, hiệu quả. Sau đó vaccine đã được Bộ Y tế cho phép thử nghiệm lâm sàng. Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2 đang tiến hành tiêm cho 560 người, mỗi người tiêm 2 mũi. Dự kiến ngày thứ 35 sau khi tiêm mũi thứ 2, các tình nguyện viên sẽ được lấy máu xét nghiệm để đánh giá hiệu qủa vaccine.
 
Kết quả bước đầu cho thấy khi vaccine sử dụng trên người bảo đảm tính an toàn cao, đồng thời cũng có sinh kháng thể khá mạnh, tỷ lệ tăng kháng thể cao, có người tăng 200-300 lần so với trước khi tiêm.
 
Theo kế hoạch, hết tháng 4 sẽ hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và đầu tháng 5 sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, trong đó giai đoạn 3B sẽ tiếp tục tiêm cho khoảng 10.000-15.000 người ở trong nước cũng như một số nước khác. Bộ KH&CN phối hợp với một số bộ, đơn vị đang hỗ trợ công ty tiến hành tìm kiếm đối tác nước ngoài để tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.
 
Dự kiến trong Quý II/2021, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN, Bộ KH&CN sẽ tổ chức các sự kiện: Chuỗi sự kiện kỷ niệm hoạt động ngày KH&CN Việt Nam 18/5 (các sự kiện, hoạt động về KH&CN do Bộ KH&CN, các bộ, ngành, địa phương, Viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp,…tổ chức); Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Lễ trao Giải thưởng Báo chí về KH&CN; Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 – 2020; Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; tổ chức các Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6; tổ chức các Khóa họp Uỷ ban/Tiểu ban/Tổ công tác hợp tác về KH&CN với các đối tác như: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, CHLB Đức, Úc;…
 
Bài, ảnh: Nhóm PV
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *