Từ năm 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định dành một phần hỗ trợ cho các khu dự trữ sinh quyển bằng ngân sách sự nghiệp khoa học để nghiên cứu tìm giải pháp để có thể bảo tồn, khai thác, song vẫn giữ cho thiên nhiên sạch và phát triển bền vững.
 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã chia sẻ thông tin này tại hội thảo khoa học “Khoa học công nghệ phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam”. Hội thảo do Bộ KH&CN phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Chương trình Con người và Sinh quyển và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức ngày 11/5 tại Hà Nội.
 
 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu khai mạc hội thảo khoa học.
Việt Nam là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao của thế giới và khu vực. Năm 2000 UNESCO đã công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam là Cần Giờ. Đến năm 2015 UNESCO công nhận Lang Biang là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam. 
 
Từ năm 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam xem xét các nhu cầu của 09 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam về các vấn đề phát triển bền vững như hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế của người dân, với phát triển kinh tế của địa phương, hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học với bảo tồn văn hóa dân tộc, với phát huy tri thức bản địa, v.v…Các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội thảo luận và đề xuất những vấn đề nghiên cứu nhằm giúp địa phương giải quyết những vấn đề này. 
 
Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và tổ chức thực hiện cho 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện tại 05 khu dự trữ sinh quyển. Kết quả của mỗi nhiệm vụ này sẽ là một số mô hình về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững được thí điểm triển khai thực hiện tại một khu dự trữ sinh quyển. Những mô hình này là kinh nghiệm để các khu khác học tập và có tác dụng lan tỏa cho cả mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam.
 
Theo Thứ trưởng Phạm Công Tạc: "Bộ KH&CN quyết định dành một phần hỗ trợ cho các khu dự trữ sinh quyển bằng ngân sách sự nghiệp khoa học để nghiên cứu với mong muốn các kết quả này sẽ giúp các khu dự trữ sinh quyển vừa bảo tồn nguồn gene, bảo tồn hệ sinh thái, thực, động vật, văn hóa bản địa của người dân ở các khu dự trữ… Bên cạnh đó các giải pháp khai thác thiên nhiên nhưng vẫn giữ cho thiên nhiên sạch và phát triển bền vững cũng sẽ được đưa ra".
 
Khu dự trữ sinh quyển thế giới (Biosphere Reserves) là danh hiệu do UNESCO trao tặng cho các khu bảo tồn thiên nhiên có hệ động thực vật độc đáo, phong phú đa dạng. Theo định nghĩa của UNESCO, khu dự trữ sinh quyển thế giới là những khu vực có hệ sinh thái bờ biển hoặc trên cạn, có giá trị nổi bật về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Các khu dự trữ sinh quyển được các quốc gia đề cử và được UNESCO công nhận khi đáp ứng các tiêu chí của UNESCO. Mỗi khu dự trữ sinh quyển có 03 chức năng: bảo tồn, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo. Hiện mạng lưới khu dự trữ sinh quyển có 669 khu tại 120 quốc gia.
 
Bích Ngọc
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *