Nghị định trọng dụng nhân tài KH&CN tạo môi trường thuận lợi cho các nhà khoa học
Thủ tưởng Chính phủ vừa kí Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Theo đó, Nghị định này hướng dẫn chi tiết Điều 19, Điều 22 và Điều 23 của Luật KH&CN về chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài KH&CN, ưu đãi trong sử dụng nhân lực, nhân tài hoạt động KH&CN.

Một số ưu đãi được quy định tại Nghị định như: Xét đặc cách tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh khoa học, công nghệ; nâng lương vượt bậc cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); đảm bảo các điều kiện thuận lợi về phương tiện, trang thiết bị, phòng thí nghiệm; hỗ trợ chi phí công bố và đăng ký kết quả nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài…

Theo Nghị định, cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ hạng IV, hạng III không phải qua tập sự, được xếp vào bậc lương phù hợp với trình độ đào tạo theo quy định.

Đồng thời, người đang giữ hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ tại các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh cao hơn được xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác nếu trong thời gian giữ hạng chức danh đạt các điều kiện quy định. Việc đặc cách này chỉ áp dụng một lần đối với một cá nhân hoạt động KH&CN đang giữ hạng chức danh.

Nghị định cũng quy định người được bổ nhiệm chức danh khoa học, chức danh công nghệ trong đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN được nâng vượt bậc lương trong cùng hạng chức danh nếu không vi phạm kỷ luật và đạt các điều kiện quy định. Các cá nhân này được nâng lương vượt bậc không quá 2 bậc lương trong cùng hạng chức danh và không thực hiện nâng lương vượt bậc 2 lần liên tiếp.

Ngoài các chính sách ưu đãi trên, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ còn được tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện, trang thiết bị, vật tư, phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm và các điều kiện cần thiết khác; xem xét hỗ trợ kinh phí công bố kết quả KH&CN trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng…

Bên cạnh đó, cá nhân hoạt động KH&CN có chức danh giáo sư, phó giáo sư trong tổ chức KH&CN công lập cũng được hưởng các chính sách, chế độ như người có chức danh tương đương trong cơ sở giáo dục đại học công lập nếu các chính sách, chế độ đó có lợi hơn.

Nghị định cũng quy định, cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức KH&CN công lập được xem xét kéo dài thời gian công tác để nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và không giữ chức vụ quản lý nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Nghị định này áp dụng đối với các nhân hoạt động KH&CN tại Việt Nam, cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *