Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam báo công dâng lên Bác về những thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển của nền Xuất bản cách mạng Việt Nam

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022).

Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam tỏ lòng thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những đoá hoa tươi thắm nhất để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công ơn trời biển của Bác Hồ – vị Cha già dân tộc, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập tự do cho đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam tỏ lòng thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những bông hoa tươi thắm nhất để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đạo
Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam tỏ lòng thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những bông hoa tươi thắm nhất để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đạo

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam đã báo công dâng lên Bác về những thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển của nền Xuất bản cách mạng Việt Nam, coi đó là những bông hoa tươi thắm nhất, đẹp nhất dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động cùng niềm tự hào, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam khắc ghi lời dạy của Người và xin nguyện làm theo lời Bác dạy, thực hiện tốt nhất sứ mệnh của người “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng”; tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước không ngừng nỗ lực phấn đấu để ngành Xuất bản, In và Phát hành sách luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ những người làm công tác Xuất bản, In và Phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ đưa Xuất bản Việt Nam tiếp tục phát triển lớn mạnh./.

Một số hình ảnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản:

Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam báo công dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam báo công dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam tỏ lòng thành kính trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm ngành xuất bản.
Đoàn đại biểu ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam tỏ lòng thành kính trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm ngành xuất bản.