48 nhà xuất bản tham gia giải thưởng Sách Quốc gia 2022

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ năm 2022 đang là sự kiện được người yêu đọc sách và người làm xuất bản trên cả nước đón chờ.