Đọc thử

Vật liệu bôi trơn

145,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI MỞ ĐẦU

          Công nghệ các hợp chất bôi trơn và các sản phẩm liên quan đã được nghiên cứu và phát triển trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua.Các phân đoạn dầu khoáng không chứ phụ gia thì không đủ các tính chất cần thiết để làm chất bôi trơn cho các thiết bị hiện đại.Các chất bôi trơn tiết kiệm năng lượng đòi hỏi các dầu gốc phải có độ nhớt, quan hệ độ nhớt – nhiệt độ thích hợp và các phụ gia như các chất biến tính ma sát.

          Tầm quan trọng của các hợp chất bôi trơn chưa được đánh giá đúng.Khoảng 30% tổng năng lượng tạo ra bị thất thoát do ma sát. Mài mòn là nguyên nhân gây mất mát đáng kể vật liệu.Nếu sự bôi trơn được cải thiện tốt hơn thì có tới 4,5% tổng năng lượng được tiết kiệm. Do đó, các chất bôi trơn trở thành một yếu tố quan trọng trong thiết kế thiết bị.

          Ma sát học, công nghệ ma sát (liên quan đến ma sát, mài mòn) và sự bôi trơn đã trở thành một lĩnh vực chuyên môn phức tạp của khoa học và kỹ thuật. Chúng liên quan đến hóa học, vật lý và cơ khí.

          Quyển sách này đề cập đến những hiểu biết mới nhất về những lĩnh vực trên để giúp cho việc áp dụng đúng các chất bôi trơn được thuận tiện hơn và cũng có thể dùng làm tài liệu hướng dẫn cho những nghiên cứu sâu hơn.Trong thực tế, các hiện tượng ma sát, mài mòn và bôi trơn rất khó để mô tả chi tiết, chính xác.Tuy nhiên, quyển sách này chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu các thông số và tính chất của các hiện tượng trên.Các tài liệu khác đang phổ biến cũng được sang lọc và phân tích. Các phương pháp dựa trên những dữ kiện hóa học hay lý hóa để dự đoán các tính chất và ứng dụng của hợp chất bôi trơn cũng được nghiên cứu. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiều cấu tử của hợp chất bôi trơn, dầu gốc và phụ gia không được xác định rõ về mặt hóa học.Các sơ đồ dùng để cải thiện mức độ tinh khiết cho hợp chất bôi trơn cũng được đề cập tới.

          Vì thế, hy vọng rằng quyển sách này sẽ trở thành một tài liệu tham khảo mang tính hướng dẫn cho các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển và cũng có thể làm tài liệu cho các đồng nghiệp trẻ.Cuối cùng dù rất cố gắng, nhưng thật khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc

 

                                                                                      Tác giả

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Mục lục

Các ký hiệu viết tắt

Chương 1. Ma sát học kỹ thuật ma sát

Chương 2.Quá trình sản xuất dầu bôi trơn gốc dầu mỏ

Chương 3.Các sản phẩm

Chương 4.Chất lỏng thủy lực

Chương 5.Chất lượng gia công kim loại

Chương 6.Mỡ bôi trơn

Chương 7.Bôi trơn rắn

Chương 8.Sự bôi trơn khí

Chương 9.Phụ gia

Chương 10.Dầu bôi trơn tổng hợp

Tài liệu tham khảo

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY