Đọc thử

Tự động hóa các quá trình sản xuất cán

69,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU

          Sản xuất cần được đặc trưng bởi sự đa dạng của thiết bị và công nghệ gia công, có các hệ thống điều khiển tác nghiệp những phân đoạn và xưởng.Những hệ thống này giữ vị trí trung gian giữa hệ thống điều khiển tác nghiệp gia công và các hệ thống điều khiển công nghệ các khu vực và máy cân. Do có những đặc điểm riêng biệt cũng như đòi hỏi độ  tin cậy, các bài toán được giải bởi hệ thống điều khiển xí nghiệp thường được chia ra làm hai lớp. Lớp thứ nhất gồm những bài toán mà khi giải chúng không thể thực hiện được ngay, còn thông tin cần thiết thì được tập hợp trước đó. Lớp thứ hai gồm các bài toán mà việc giải chúng thực hiện được ngay, còn những thông tin cần thiết được đưa tới theo mức độ của quá trình sản xuất.

          Quan tâm chính của người làm công nghệ sản xuất cần liên quan đến những bài toán lớp thứ hai – những hệ cục bộ của xưởng nằm gần các nguồn dữ liệu.

          Những hệ thống này bao gồm một loạt các hệ cục bộ điều khiển tự động mà công việc của chúng được phối hợp hoặc bằng máy tính bằng tổ hợp các bộ xử lý số và tương tự với công dụng thừa hành theo yêu cầu. Trường hợp này cho phép lắp ráp hệ thống từ những blốc riêng rẽ nên dù có thể bằng khối lượng thiết bị nhưng lại làm nhẹ dáng kể lắp đặt cũng như khai thác hệ thống.Ngoài ra với phương pháp này luôn có khả năng mở rộng chức năng hệ thống bằng cách bổ xung hoặc thay thế những blốc thành phần.

          Sản xuất cán bao gồm nung phôi, cán thỏi, cán tấm và cán hình. Những quá trình nói trên được thực hiện bởi khối lượng rất lớn thiết bị cơ khí và thiết bị điện.Nói chung các thiết bị này đều là thiết bị nặng và công suất lớn. Năng suất, chất lượng và hiệu quả cao của sản xuấtcán chỉ là kết quả của việc sử dụng các hệ thống tự động hóa. Có thể nói ít có ngành công nghiệp nặng nào có mức độ tự động hóa sản xuất lại cao như đối với sản xuất cán.

          Lần xuất bản này, chủ yếu sách giới thiệu những hệ điều khiển cứng các quá trình cán. Những cơ sở điều khiển đều sử dụng những phần tử logic như Và, Hoặc Là (trên các sơ đồ viết tắt là HLà), …cùng các phần tử tự động khác. Tuy các hệ thống tự động này chưa trình bày ở dạng chương trình PLC nhưng về nguyên tắc, chúng đều có thể viết bằng các ngôn ngữ PLC.Để làm được điều này cần có kiến thức nhất định về điều khiển logic khả trình và khả năng  lập trình.Xét về đặc điểm các hệ thống tự động hóa sản xuất cán, việc sử dụng những ngôn ngữ câu lệnh và lưu đồ điều khiển rất phù hợp cho việc chuyển đổi và lập trình các hệ thống TĐH bằng tín hiệu sản xuất cán sang điều khiển bằng PLC. Sách giới thiệu sơ đồ chung về hệ thống điều khiển quá trình cấu hình cỡ nhỏ liên tục bằng công nghệ điều khiển logic khả trình.

          Giáo trình gồm năm chương:

          Chương I. Tự động hóa khu vực lò nung phôi;

          Chương  II. Tự động hóa máy cán thỏi;

          Chương III. Tự động hóa máy cán tấm;

          Chương IV. Tự độnghóamáycánhìnhliêntục;

          Chương V. Tự động hóa sản xuất cán trên cơ sở công nghệ PLC.

          Những bài toán cục bộ tự động hóa hầu hết thiết bị cán, có thể nói, hiện đã được giải quyết. Hơn thế nữa, việc tạo ra tổ hợp tự động điều khiển quá trình công nghệ cán cũng được thực hiện với sự trợ giúp của máy tính và công nghệ PLC.

          Sách được viết cho cán bộ, sinh viên và những người quan tâm đến tự động hóa sản xuất cán. Sự xuất hiện mới nhất của công nghệ và thiết bị tự động hóa làm thay đổi đáng kể việc tạo dựng hệ thống điều khiển.Kết hợp kiến thức mới với kiến thức cơ bản, truyền thông có hiệu quả, kinh nghiệm cùng các đặc điểm của công nghệ, thiết bị sản xuất cán đảm bảo đạt được hiệu quả cao của tự động hóa các quá trình sản xuất cán.

          Xuất bản lần đầu nên giáo trình không khỏi có những khiếm khuyết.Tác giả chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp theo địa chỉ: bộ môn”Cơ học vật liệu – cán kim loại”.”Viện: “Khoa học và Kỹ thuật vật liệu”, ĐHBK Hà Nội. Email: CoicnKL@yahoo.com.vn

 

                                                                             Tác giả

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I. Tự động hóa khu vực lò nhung

Chương II. Tự động hóa máy cán thỏi

Chương III. Tự động hóa máy cán tấm nóng

Chương IV. Tự động hóa máy cán hình cỡ nhỏ liên tục

Chương V. Tự động hóa sản xuất cán trên cơ sở công nghệ PLC

Tài liệu tham khảo

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

236,000

Trong nhiều năm gần đây, các hệ thống mạng cảm biến xuất hiện – trong rất nhiều ứng dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, các mạng cảm biến không dây hỗ trợ giám sát rất hiệu quả trong các ngành công nghiệp,nông nghiệp, khí hậu và môi trường. Cuốn sách giáo trình

179,000

Cuốn “Hàm Lyapunov & Ổn định chuyển động các thiết bị bay” trình bày cơ sở lý thuyết hàm Lyapunov và ổn định chuyển động theo Lyapunov; mô hình toán học chuyển động không gian các thiết bị bay, tính ổn định và tính điều khiển được của các thiết bị bay; một số bài toán về ổn định chuyển động thiết bị bay; phương pháp tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay. Đặc điểm của cuốn sách này là trên cơ sở các kết quả của lý thuyết ổn định chuyển động theo Lyapunov cho các hệ cơ học và hệ động lực, thông qua mô hình chuyển động các thiết bị bay, cũng như tính ổn định và tính điều khiển được của chúng đi sâu nghiên cứu một số bài toán về ổn định chuyển động các thiết bị bay theo Lyapunov và trình bày phương pháp tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay. Cuốn sách dùng cho các cán bộ nghiên cứu khoa học, các chuyên gia và công trình sư thiết kế chế tạo các thiết bị bay, các nghiên cứu sinh và sinh viên để nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hàm Lyapunov về ổn định chuyển động, cũng như phương pháp tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay. Cuốn sách gồm bốn chương và bốn phụ lục: Chương 1: Trình bày cơ sở lý thuyết hàm Lyapunov và ổn định chuyển động theo Lyapunov, dựa trên các khái niệm của lý thuyết ổn định, các định lý ổn định và không ổn định theo Lyapunov, phương pháp hàm Lyapunov và một số phương pháp xây dựng các hàm Lyapunov. Chương 2: Trình bày mô hình toán học chuyển động không gian các thiết bị bay, tính ổn định và tính điều khiển được của các thiết bị bay thông qua việc xem xét các hệ tọa độ và chuyển đổi các hệ tọa độ cho các thiết bị bay, các lực và moment tác động lên thiết bị bay, hình chiếu của chúng lên trục các hệ tọa độ để xây dựng các phương trình vi phân chuyển động không gian của các thiết bị bay. Theo mô hình toán học chuyển động không gian của các thiết bị bay được phân tích phương trình chuyển động của thiết bị bay với tốc độ tuyến tính không đổi và biến đổi, các phương trình chuyển động quay của thiết bị bay trong không gian, cũng như tính ổn định và tính điều khiển được của các thiết bị bay. Chương 3: Trình bày một số bài toán về ổn định chuyển động các thiết bị bay trên cơ sở áp dụng hàm Lyapunov và ổn định theo Lyapunov, có tính đến các tiêu chuẩn ổn định các thiết bị bay khi chuyển động với động áp không đổi và biến đổi, trong trường hợp dạng phức của moment khí động và dạng độc lập của các hệ số moment khí động. Các bài toán điển hình này là cơ sở cho tính toán các tham số thiết kế về ổn định chuyển động khi thiết kế chế tạo các thiết bị bay. Chương 4: Trình bày phương pháp tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay thông qua xây dựng thống kê hàm Lyapunov trong các bài toán đảm bảo ổn định chuyển động các thiết bị bay; tổng hợp thống kê các điều kiện ổn định chuyển động các thiết bị bay; giải bài toán mô hình đánh giá ổn định chuyển động các thiết bị bay (các thuật toán và giải bằng số bài toán tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay). Phụ lục №1. Các phương trình động học và động hình học chuyển động tâm khối của thiết bị bay. Phụ lục №2. Các tham số tính toán đặc trưng ổn định chuyển động của thiết bị bay. Phụ lục №3. Sơ đồ điều khiển chuyển động dọc và chuyển động bên thiết bị bay. Phụ lục №4. Сác hệ thống ổn định và điều khiển autonom đối tượng điều khiển. Cuốn sách lần đầu tiên ra mắt bạn đọc nên không tránh khỏi thiếu xót. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. TSKH. Nguyễn Quang Thường

50,000

Bảng số Time Lover dành cho nguời học điện tử, khi giải bài tập OpAmp. Là dạng trò chơi vui học trong lớp. Rèn luyện cho bài toán/mạch điện khuếch đại đảo, khuếch đại đảo của Op-amp. Bảng giúp thực hiện bài toán Opamp cho kết qủa số có ý nghĩa theo cách nhanh chóng,

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY