Đọc thử

Từ điển Dệt-May Anh-Việt

160,000

Năm XB: 2008

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 14.5 X 20.5 cm

Mã IBSN: 893504899025

Mã IBSN Điện tử:

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật trân trọng gửi tới Quý bạn đọc cuốn sách!

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY