Đọc thử

Toán tử trong không gian Banach

108,000

Năm XB: 2014

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 9786046703730

Mã IBSN Điện tử:

Toán tử trong không gian banach

Khi nghiên cứu lý thuyết toán tử, một trong những vấn đề được nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu đó là lý thuyết toán tử tuyến hình, toán tử tích phân. Nhiều tính chất quan trọng của lý thuyết toán tử tuyến tính, toán tử tích phân đã được tìm ra và biết đến với nhiều ứng dụng phong phú.

Từ việc nghiên cứu lý thuyết toán tử, nhiều nhà toán học đã không ngừng phát triển nghiên cứu khía cạnh bị chặn và không bị chặn của toán tử tuyến tính trong không gian Banach. Với những kết quả đã đạt được của lý thuyết toán tử như việc nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, sự duy nhất nghiệm của phương trình vi phân, phương trình tích phân,… đã giải quyết được một số vấn đề quan trọng của phương trình toán tử.

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY