Đọc thử

Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải

Đã bán: 1

54,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU
Vận tải thủy ngày nay không chỉ bó hẹp trong phạm vi sông suối, đầm hồ mà đã vươn ra ngoài biển khơi và đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước, vấn đề khai thác và hoạt động trong vận tải thủy cũng đã trở thành một nghệ thuật đòi hỏi người tham gia phải có những kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp. Ban đầu chỉ là bản năng nhưng về sau đã trở thành một đòi hỏi, yêu cầu người tham gia phải tiếp thu những tiến bộ mới trong ngành nghề.
Ngày nay, người đi biển không chỉ có thể học hỏi trong quá trình làm việc như nhiều năm trước đây mà việc đào tạo một người đi biển thực sự có đầy đủ năng lực trong công việc, đáp ứng được yêu cầu trong công việc đã là một yêu cầu bắt buộc. Cùng với sự phát triển của phương tiện vận tải, trang thiết bị, tầm hoạt động…..người đi biển phải được đào tạo một cách căn bản, những kiến thức được tích lũy có hệ thống theo sự phát triển của ngành nghề cũng như những kiến thức mới được áp dụng theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
Một trong những môn học đầu tiên được đặt ra dựa trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm và ứng dụng kỹ thuật hiện đại là Thủy nghiệp cơ bản và Thông hiệu Hàng hài. Nó cung cấp cho người học những kỹ năng căn bản nhất đã hình thành từ điểm bắt đầu của ngành nghề cho tới những kỹ năng khi ứng dụng các phương tiện hiện đại đang được sử dụng trong ngành vận tải thủy.
Những phần viết trong cuốn sách này sẽ cung cấp những kiến thức căn bản nhất, những kiến thức đầu tiên mà người đi biển phải sử dụng trên tàu trong công việc đi biển và sẽ kéo dài trong suốt quá trình làm việc trên tàu sau này.
Cuốn sách sẽ cung cấp các kiến thức cho môn học Thủy nghiệp – Thông hiệu của Ngành Điều khiển tàu biển hệ Đại học, hệ Cao đẳng và các hệ đào tạo khác. Sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường Hàng hải có môn học Thuỷ nghiệp và Thông hiệu hàng hải.
Cuốn sách bao gồm hai phần:
Phần I: Thuỷ nghiệp cơ bản, gồm 3 chương:
Chương 1. DÁY VÀ CỒNG TÁC LÀM DÂY
Chương 2. BẢO QUẢN THÂN VỎ
Chương 3. CÔNG TÁC LÁI TÀU
Phần II: Thông hiệu hàng hải, gồm 2 chương:
Chương 1. NHỮNG KHẢI NIỆM CHUNG TRONG THÔNG TIN HÀNG HẢI
Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG TIN
Do khả năng và điều kiện hiện tại, cuốn sách chắc chắn chưa được hoàn chỉnh và còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của độc giả để cuốn sách hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn.
Các tác giả
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I: Thuỷ nghiệp cơ bản
Chương 1. DÁY VÀ CỒNG TÁC LÀM DÂY
Chương 2. BẢO QUẢN THÂN VỎ
Chương 3. CÔNG TÁC LÁI TÀU
Phần II: Thông hiệu hàng hải
Chương 1. NHỮNG KHẢI NIỆM CHUNG TRONG THÔNG TIN HÀNG HẢI
Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG TIN
Phần phụ lục
Tài liệu tham khảo

 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY