Đọc thử

Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải

54,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU
Vận tải thủy ngày nay không chỉ bó hẹp trong phạm vi sông suối, đầm hồ mà đã vươn ra ngoài biển khơi và đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước, vấn đề khai thác và hoạt động trong vận tải thủy cũng đã trở thành một nghệ thuật đòi hỏi người tham gia phải có những kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp. Ban đầu chỉ là bản năng nhưng về sau đã trở thành một đòi hỏi, yêu cầu người tham gia phải tiếp thu những tiến bộ mới trong ngành nghề.
Ngày nay, người đi biển không chỉ có thể học hỏi trong quá trình làm việc như nhiều năm trước đây mà việc đào tạo một người đi biển thực sự có đầy đủ năng lực trong công việc, đáp ứng được yêu cầu trong công việc đã là một yêu cầu bắt buộc. Cùng với sự phát triển của phương tiện vận tải, trang thiết bị, tầm hoạt động…..người đi biển phải được đào tạo một cách căn bản, những kiến thức được tích lũy có hệ thống theo sự phát triển của ngành nghề cũng như những kiến thức mới được áp dụng theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
Một trong những môn học đầu tiên được đặt ra dựa trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm và ứng dụng kỹ thuật hiện đại là Thủy nghiệp cơ bản và Thông hiệu Hàng hài. Nó cung cấp cho người học những kỹ năng căn bản nhất đã hình thành từ điểm bắt đầu của ngành nghề cho tới những kỹ năng khi ứng dụng các phương tiện hiện đại đang được sử dụng trong ngành vận tải thủy.
Những phần viết trong cuốn sách này sẽ cung cấp những kiến thức căn bản nhất, những kiến thức đầu tiên mà người đi biển phải sử dụng trên tàu trong công việc đi biển và sẽ kéo dài trong suốt quá trình làm việc trên tàu sau này.
Cuốn sách sẽ cung cấp các kiến thức cho môn học Thủy nghiệp – Thông hiệu của Ngành Điều khiển tàu biển hệ Đại học, hệ Cao đẳng và các hệ đào tạo khác. Sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường Hàng hải có môn học Thuỷ nghiệp và Thông hiệu hàng hải.
Cuốn sách bao gồm hai phần:
Phần I: Thuỷ nghiệp cơ bản, gồm 3 chương:
Chương 1. DÁY VÀ CỒNG TÁC LÀM DÂY
Chương 2. BẢO QUẢN THÂN VỎ
Chương 3. CÔNG TÁC LÁI TÀU
Phần II: Thông hiệu hàng hải, gồm 2 chương:
Chương 1. NHỮNG KHẢI NIỆM CHUNG TRONG THÔNG TIN HÀNG HẢI
Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG TIN
Do khả năng và điều kiện hiện tại, cuốn sách chắc chắn chưa được hoàn chỉnh và còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của độc giả để cuốn sách hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn.
Các tác giả
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I: Thuỷ nghiệp cơ bản
Chương 1. DÁY VÀ CỒNG TÁC LÀM DÂY
Chương 2. BẢO QUẢN THÂN VỎ
Chương 3. CÔNG TÁC LÁI TÀU
Phần II: Thông hiệu hàng hải
Chương 1. NHỮNG KHẢI NIỆM CHUNG TRONG THÔNG TIN HÀNG HẢI
Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG TIN
Phần phụ lục
Tài liệu tham khảo

 

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.011

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY