Đọc thử

Sửa chữa bảo trì động cơ diesel

Đã bán: 7

90,000

Năm XB: 2010

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 X 24 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

MỤC LỤC

Phần I. giớithiệuđộngcơ diesel

Phần II. Cácbộphậncủađộngcơ diesel

Phần III. Cáchệthốngđộngcơ diesel

Phần IV. Hệthốngphunnhiênliệu

Phần V. Cáchệthốngđiện

Phần VI. Chạyrà, xửlý, vàtinhchỉnhđộngcơ

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY