Đọc thử

Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Đạo Đức Truyền Thống cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

180,000

Năm XB: 2022

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 x 24

Mã IBSN: 978 - 604 - 67 - 2007 - 2

Mã IBSN Điện tử:

Thế kỷ XXI là thế kỷ không chỉ của khoa học công nghệ của lúc nào hết , con người được coi là vị trí trung tâm , là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội . Đổi mới giáo dục đang diễn ra toàn cầu với những khuyến cáo của UNESCO về 4 trụ cột giáo dục và mục đích của sự học . Học để chung sống ( to live together ) , Học để hiểu biết ( to know ) , Học để làm ( to do ) và Học để làm người , để tồn tại ( to be ) . Những cuộc cải cách giáo dục đang diễn ra rộng khắp hoàn cầu Ở Việt Nam , nguyên lý " dạy chữ đi đôi với dạy người " đã được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng , Luật Giáo dục và các quyết sách của Chính phủ , của Bộ GD & ĐT . Trong đó cốt lõi và xuyên suốt là vấn đề giáo dục nhân cách , giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ . Nhìn vào thực tiễn cuộc sống , chúng ta thấy , trong những năm gần đây , chúng ta đang phải đối mặt với một thực tế đáng buồn , đó là sự xuống cấp về mặt đạo đức xã hội . Những hiện tượng băng hoại về đạo đức đang là nỗi nhức nhối của xã hội chúng ta . Vấn đề đạo đức xã hội , đạo đức cá nhân đang diễn ra hết sức phức tạp , đang có sự đấu tranh giữa cái mới , cải tiến bộ , cái thiện , với cái cũ , cái lạc hậu , cái ác ; giữa chủ nghĩa vị tha với chủ nghĩa vị kỷ , giữa lối sống trung thực với thói dối trá chạy theo đồng tiền … Dẫn đến tình trạng , trong gia đình , con cải bất hiếu , hắt hủi cha mẹ ; vì lợi ích kinh tế , anh chị em quay lưng lại với nhau . Ở nhà trường , trò khinh thầy , đi ngược lại truyền thống " tôn sư trọng giáo " . Ngoài xã hội , quan hệ giữa người với người theo kiểu " đèn nhà ai nấy rạng " , " cháy nhà hàng xóm bình chân như vại " …. Đây là một tình trạng đảo lộn về các chuẩn mực đạo đức truyền thống dân tộc , làm hoen ổ những giá trị đạo đức truyền thống mà ông cha ta đã đổ biết bao mồ hôi , nước mắt , thậm chí cả máu xương để tạo dựng nên.
Các nhà trường THPT cũng đã ý thức rõ được tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh . Giá trị của đạo đức truyền thống được kết tinh ở những phương diện chủ yêu như : Lòng yêu nước , căm thù giặc ngoại xâm ; Sẵn sàng chiến đấu , hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc ; Lối sống đoàn kết , nhân ái , nghĩa tình ; Truyền thống cần cù , hiểu học ; Giàu ý chỉ , nghị lực vượt khó . Giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh là hoạt động giáo dục giúp học sinh hiệu rõ những giá trị kết tình nói trên , vận dụng vào cuộc sống của cá nhân và đồng , nâng cao chất lượng cuộc sống . Học sinh là đối tượng thụ hưởng trong hoạt động giáo dục này , phải tích cực , chủ động trong lĩnh hội những giá trị đạo đức nói trên , góp phần tự hoàn thiện bản thân , làm giàu vốn sống cả nhân , gắn kết truyền thống với hiện đại , đẩy mạnh tiến công bộ xã hội . 
Tuy nhiên , không nằm ngoài bối cảnh chung đã nói ở trên , việc quản lý hoạt động GDĐĐTT cho học sinh THPT hiện vẫn chủ yếu diễn ra theo kinh nghiệm , nội dung không được xác định rõ ràng và chi bộ hẹp trong nội bộ từng nhà trường , thậm chí tách rời khỏi môi trường văn hóa cộng đồng , … nên hiệu quả của GDĐĐTT chưa được như mong đại Trên thực tế công tác quản lý GDĐĐTT cho học sinh còn thiếu những giải pháp có hiệu quả giáo dục . Do đó , Cuốn sách quản lý hoạt động giáo dục giá trị ĐĐTT cho học sinh THPT trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 , gắn với khai thác và phát huy hệ giá trị VHTT đặc thù của từng vùng miền là một hướng đi mới , một việc làm cần thiết.

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tuyển dụng: Nhân Viên Kế Toán

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT Tuyển dụng:

7 công trình thắng giải cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024

Các giải pháp, sản phẩm được vinh danh chiều 16/5

Kết nối nhịp cầu khoa học đến từng thửa ruộng, bờ ao

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ về

SÁCH NỔI BẬT

236,000

Trong nhiều năm gần đây, các hệ thống mạng cảm biến xuất hiện -trong rất nhiều ứng dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, các mạng cảm biến không dây hỗ trợ giám sát rất hiệu quả trong các ngành công nghiệp,nông nghiệp, khí hậu và môi trường. Cuốn sách giáo trình này

179,000

Cuốn “Hàm Lyapunov & Ổn định chuyển động các thiết bị bay” trình bày cơ sở lý thuyết hàm Lyapunov và ổn định chuyển động theo Lyapunov; mô hình toán học chuyển động không gian các thiết bị bay, tính ổn định và tính điều khiển được của các thiết bị bay; một số bài toán về ổn định chuyển động thiết bị bay; phương pháp tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay. Đặc điểm của cuốn sách này là trên cơ sở các kết quả của lý thuyết ổn định chuyển động theo Lyapunov cho các hệ cơ học và hệ động lực, thông qua mô hình chuyển động các thiết bị bay, cũng như tính ổn định và tính điều khiển được của chúng đi sâu nghiên cứu một số bài toán về ổn định chuyển động các thiết bị bay theo Lyapunov và trình bày phương pháp tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay. Cuốn sách dùng cho các cán bộ nghiên cứu khoa học, các chuyên gia và công trình sư thiết kế chế tạo các thiết bị bay, các nghiên cứu sinh và sinh viên để nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hàm Lyapunov về ổn định chuyển động, cũng như phương pháp tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay. Cuốn sách gồm bốn chương và bốn phụ lục: Chương 1: Trình bày cơ sở lý thuyết hàm Lyapunov và ổn định chuyển động theo Lyapunov, dựa trên các khái niệm của lý thuyết ổn định, các định lý ổn định và không ổn định theo Lyapunov, phương pháp hàm Lyapunov và một số phương pháp xây dựng các hàm Lyapunov. Chương 2: Trình bày mô hình toán học chuyển động không gian các thiết bị bay, tính ổn định và tính điều khiển được của các thiết bị bay thông qua việc xem xét các hệ tọa độ và chuyển đổi các hệ tọa độ cho các thiết bị bay, các lực và moment tác động lên thiết bị bay, hình chiếu của chúng lên trục các hệ tọa độ để xây dựng các phương trình vi phân chuyển động không gian của các thiết bị bay. Theo mô hình toán học chuyển động không gian của các thiết bị bay được phân tích phương trình chuyển động của thiết bị bay với tốc độ tuyến tính không đổi và biến đổi, các phương trình chuyển động quay của thiết bị bay trong không gian, cũng như tính ổn định và tính điều khiển được của các thiết bị bay. Chương 3: Trình bày một số bài toán về ổn định chuyển động các thiết bị bay trên cơ sở áp dụng hàm Lyapunov và ổn định theo Lyapunov, có tính đến các tiêu chuẩn ổn định các thiết bị bay khi chuyển động với động áp không đổi và biến đổi, trong trường hợp dạng phức của moment khí động và dạng độc lập của các hệ số moment khí động. Các bài toán điển hình này là cơ sở cho tính toán các tham số thiết kế về ổn định chuyển động khi thiết kế chế tạo các thiết bị bay. Chương 4: Trình bày phương pháp tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay thông qua xây dựng thống kê hàm Lyapunov trong các bài toán đảm bảo ổn định chuyển động các thiết bị bay; tổng hợp thống kê các điều kiện ổn định chuyển động các thiết bị bay; giải bài toán mô hình đánh giá ổn định chuyển động các thiết bị bay (các thuật toán và giải bằng số bài toán tổng hợp thống kê hàm Lyapunov về ổn định chuyển động các thiết bị bay). Phụ lục №1. Các phương trình động học và động hình học chuyển động tâm khối của thiết bị bay. Phụ lục №2. Các tham số tính toán đặc trưng ổn định chuyển động của thiết bị bay. Phụ lục №3. Sơ đồ điều khiển chuyển động dọc và chuyển động bên thiết bị bay. Phụ lục №4. Сác hệ thống ổn định và điều khiển autonom đối tượng điều khiển. Cuốn sách lần đầu tiên ra mắt bạn đọc nên không tránh khỏi thiếu xót. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. TSKH. Nguyễn Quang Thường

50,000

Bảng số Time Lover dành cho nguời học điện tử, khi giải bài tập OpAmp. Là dạng trò chơi vui học trong lớp. Rèn luyện cho bài toán/mạch điện khuếch đại đảo, khuếch đại đảo của Op-amp. Bảng giúp thực hiện bài toán Opamp cho kết qủa số có ý nghĩa theo cách nhanh chóng,

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY