Đọc thử

Phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực tài chính ở Việt Nam

35,000

Năm XB: 2009

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 14,5x20,5cm

Mã IBSN: 8935048991992

Mã IBSN Điện tử:

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY