Đọc thử

Mastercam

225,000

Năm XB: 2015

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27cm

Mã IBSN: 9786046705024

Mã IBSN Điện tử:

Cuốn sách này tiếp tục tái bản lần thứ tư (2015), có sửa chữa và bổ sung thêm các phiên bản MastercamX đến X9. Tuy nhiên, bản chất sử dụng các lệnh không có gì thay đổi. 

Mastercam là một phần mềm CAD/CAM tích hợp được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu và trên thế giới, đồng thời nó cũng được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam. Mastercam có khả năng thiết kế công nghệ để điều khiển cho máy phay CNC năm trục, máy tiện CNC bốn trục, máy cắt dây CNC bốn trục, máy khoan CNC ba trục, máy xoi (Router) CNC. 

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin. CAD/CAM đã được ứng dụng nhanh chóng trong công nghiệp vì nó là công cụ có hiệu quả giúp các nhà thiết kế và chế tạo sản phẩm tăng năng suất lao động, giảm cường độ lao động, tự động hóa quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY