Hiển thị tất cả 4 kết quả

Được xếp hạng 0 5 sao
75,000

Được xếp hạng 0 5 sao
168,000

Giáo trình kỹ thuật phân tích vật lý được biên soạn trước hết cho sinh viên đại học năm cuối, cán bộ nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến kim loại học, vật lý chất rắn, khoa học vật liệu, gốm, polyme và y sinh học, nghiên cứu sinh và

Được xếp hạng 0 5 sao
68,000

Giáo trình vật lý III (Quang học-Quang học lượng tử-vật lý nguyên tử, hạt nhân và hạt cơ bản)

Được xếp hạng 0 5 sao
42,000