Đọc thử

Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++

126,000

Năm XB: 2014

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 X 24 cm

Mã IBSN: 9786046703129

Mã IBSN Điện tử:

Mỗi chương được chia làm ba phần: phần thứ nhất trình bày lý thuyết các vấn đề đều có các ví dụ minh họa, giải thích chi tiết hoặc/ và các hình vẽ minh họa trực quan giúp cho người đọc dễ tiếp nhận. Phần thứ hai gồm các bài tập có hướng dẫn thực hiện và lời giải theo hướng dẫn đó và phần thứ ba là các bài tập chưa có lời giải. Các ví dụ mẫu cũng như bài giải của các bài tập đã được viết bằng ngôn cữ C/C++ và chạy thử cho kết quả đúng trên môi trường Dev – C++.

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY