Đọc thử

Lựa chọn vị trí doanh nghiệp mô hình và ứng dụng

120,000

Năm XB: 2016

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 X 24 cm

Mã IBSN: 9786046707462

Mã IBSN Điện tử:

 

Các vấn đề lựa chọn vị trí của các doanh nghiệp luôn chịu sự tác động của nhân tố như: Các chính sách về quy hoạch đất và hiện trạng sử dụng đất; Áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong việc cùng lựa chọn vị trí… Tuy nhiên cho đến nay, những mô hình toán học đang được sử dụng bởi những nhà quy hoạch và những chuyên gia giao thông vẫn chưa thể phân tích và dự báo những tác động lên quyết định của doanh nghiệp một cách chính xác trong một môi trường biến động như hiện nay. Những hành vi vận chuyển, sự thu hút của vị trí, sức ép từ thị trường, sự quan trọng trong quá trình xây dựng nên những chính sách phát triển của doanh nghiệp.

 

Đánh giá chính xác những nhân tố giữ vai trò quan trọng ảnh hưởng quyết định đến nhà quản trị về việc lựa chọn vị trí nào là tối ưu cho doanh nghiệp là một việc rất quan trọng để doanh nghiệp có một cơ chế hoạt động hiệu quả và bền vững trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp có thể tối thiểu hóa chi phí vận tải tạo ra lợ thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để lựa chọn vị trí của doanh nghiệp còn phải xem xét đến yếu tố đặc điểm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, thuộc tính của các vùng, quận, huyện, xã phường chứa vị trí đang xem xét, khả năng thuận tiện về giao thông vận tải của khu vực đó. 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY