Đọc thử

Kỹ thuật nhiệt

98,000

Năm XB: 2013

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU
“KỸ THUẬT NHIỆT” là môn học nghiên cứu những quy luật biển đổi năng lượng (chú yếu là quy luật biến đoi giữa nhiệt năng và cơ năng) và quy luật truyền nhiệt năng trong các vật nói chung hoặc trong thiết bị nhiệt nói riêng.
Cuốn giáo trình “KỸ THUẬT NHIỆT” này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên các trường đại học kỹ thuật, trên cơ sở đề cương mới của môn học đã được Bộ môn Máy lạnh và Thiết bị nhiệt trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông qua. Nội dung của môn học đã được cài tiến nhờ kinh nghiệm giáng dạy lâu năm của các tác giả. Tuy nhiên, cuốn sách không khỏi có những sai sót, mong các đồng nghiệp và bạn đọc góp ý cho tác giả.
Giáo trình gồm hai phần và tám chương.
Phần Nhiệt động kỹ thuật (chương 1.2,3,4) do PGS. TS Bùi Hài biên soạn. Phần Truyền nhiệt (chương 5.6,7.8) do PGS. TS Trần Thế Sơn biên soạn.
Chúng tôi xin cám ơn PGS. TS Phạm Lê Dần; GS. TSKH Đặng Quốc Phú và PGS. TS Dương Đức Hồng đà giúp đỡ chúng tôi trong quá trình biên soạn giáo trình này.
Chủ biên: PGS. TS Bùi Hải.
Các tác giả

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Nhiệt động kỹ thuật
Chương 1.Những khái niệm cơ bản
Chương 2.Môi chất và cách xác định trạng thái của chúng
Chương 3.Các quá trình nhiệt động của môi chất
Chương 4. Chu trình nhiệt động
Phầnthứhai: Truyền nhiệt
Chương 5.Bản nhiệt
Chương 6.Trao đổi nhiệt đối lưu
Chương 7.Trao đổi nhiệt bức xạ
Chương 8.Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Bài tập
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY