Đọc thử

Kết cấu liên hợp thép bê tông dùng trong nhà cao tầng

50,000

Năm XB: 2010

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

GIỚI THIỆU CHUNG
Nhà cao tầng dùng kết cấu liên hợp là loại nhà mà các cấu kiện như sàn, dầm cột là các cấu kiện liên hợp thép – bêtông. Cốt chịu lực của các cấu kiện này là các thép hình cán nóng hoặc tổ hợp được bọc hoặc nhồi bêtông (ống thép rỗng) và cùng làm việc với bêtông khi chịu lực. Loại kết cấu này dùng hợp lý khi xây dựng các nhà cao tầng có chiều cao khá lớn (khoảng 20 — 30 tầng trở lên) và nhất là tăng được khả năng chịu lửa của kết cấu.
Trong những năm gần đây loại kết cấu này được sử dụng nhiều ở các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Úc… và nhất là các nước đang phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore… do đó đã có nhiều tài liệu và tiêu chuẩn thiết kế cho kết cấu liên hợp của các nước khác nhau. Ở Việt Nam loại kết cấu này cho đến nay hầu như chưa được sử dụng vì nhiều lý do, tuy nhiên với tốc độ phát triển nhà cao tầng của ta hiện nay, do các ưu điểm của kết cấu liên hợp, trong tương lai loại kết cấu này chắc chắn sẽ được sử dụng rộng rãi.
Cuốn sách này được viết theo tiêu chuẩn Eurocode 4 (Design of Composite Steel and. Concrete Structures) và các tài liệu ứng dụng tiêu chuẩn trên để thiết kế các cấu kiện liên hợp thép -bêtông dùng trong lĩnh vực xây dựng nhà.
Mục đích của sách nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về kết cấu liên hợp cho các kỹ sư, sinh viên, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu của ngành xây dựng, trên cơ sở đó có thể đi đến thiết kế loại kết cấu mới này khi thực tế xây dựng yêu cầu. Sách được viết làm sáu chương:
Chương 1. Một vài nét tổng quan về kết cấu liên hợp thép -bêtông
Chương 2. Vật liệu sử dụng trong kết cấu liên hợp.
Chương 3. Sàn liên hợp thép — bêtông.
Chương 4. Dầm liên hợp thép – bê tông.
Chương 5. Cột liên hợp thép – bêtông.
Chương 6. Một số sơ đồ kết cấu chịu lực của nhà cao tầng.
Cuối các chương, sau phần lý thuyết đều trình bày các ví dụ tính toán bằng số để người đọc dễ hiểu hơn và có thể ứng dụng cho thiết kế. Để thuận lợi cho bạn đọc khitham khảo các tài liệu nước ngoài có liên quan và phù hợp với xu hướng chung của các tài liệu chuyên ngành của Việt Nam hiện nay, các ký hiệu trong tài liệu này được dùng theo viết tắt của tiếng Anh.
Tác giả tỏ lòng biết ơn các đồng nghiệp trong Bộ môn công trình thép – gỗ Trường đại học xây dựng đã giúp đỡ trong quá trình biên soạn, Gs, Ts. Đoàn Định Kiến đã góp các ý kiến quý báu cho nội dung cuốn sách.
Do trình độ có hạn và đây là tĩnh vực mới nên chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sự góp ý của bạn đọc.
TÁC GIẢ
MỤC LỤC
Giới thiệu chung
Các ký hiệu
Chương 1. Một vài nét tổng quan về kết cấu liên hợp thép -bêtông
Chương 2. Vật liệu sử dụng trong kết cấu liên hợp.
Chương 3. Sàn liên hợp thép — bêtông.
Chương 4. Dầm liên hợp thép – bê tông.
Chương 5. Cột liên hợp thép – bêtông.
Chương 6. Một số sơ đồ kết cấu chịu lực của nhà cao tầng.
Tài liệu tham khảo

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.118

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY