Đọc thử

Hoạt động nghiên cứu và triển khai trong doanh nghiệp

93,000

Năm XB: 2017

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 978-604-67-0846-9

Mã IBSN Điện tử:

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY