Đọc thử

Giáo trình vật lý III (Quang học-Quang học lượng tử-vật lý nguyên tử, hạt nhân và hạt cơ bản)

Đã bán: 1

68,000

Năm XB: 2020

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 978-604-67-1689-1

Mã IBSN Điện tử:

Giáo trình vật lý III (Quang học-Quang học lượng tử-vật lý nguyên tử, hạt nhân và hạt cơ bản)

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY