Đọc thử

FDI: Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới

250,000

Năm XB:

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa:

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

FDI: Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới

Tác giả: TS Phan Hữu Thắng

Nguyên Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hơn 30 năm qua, vượt qua nhiều thách thức, Việt Nam đã rất thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). FDI đã có những đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế – xã hội và trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy vậy, bên cạnh những thành công to lớn mà FDI mang lại, vẫn còn đó mục tiêu “xây dựng nền kinh tế tự cường” thông qua hợp tác đầu tư nước ngoài của Việt Nam chưa đến được đích. Việc “xây dựng nền kinh tế tự cường” đòi hỏi phải xây dựng được năng lực sản xuất quốc gia trên cơ sở không ngừng tăng trưởng tiềm lực kinh tế, phát triển lực lượng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân – hiện đang chiếm đa số nhưng quy mô nhỏ, thiếu vốn và công nghệ. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại đầu tư quốc tế có xu hướng giảm, yếu tố tự cường, tính tự chủ của nền kinh tế sẽ quyết định sự “thắng – bại” của mỗi quốc gia. Giải quyết nhiệm vụ kép “vừa thu hút FDI phát triển kinh tế – xã hội đất nước, vừa xây dựng nền kinh tế tự cường” thông qua hợp tác đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới của Việt Nam – là mục tiêu mà cuốn sách này hướng tới.

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY