Đọc thử

FDI: Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới

250,000

Năm XB:

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa:

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

FDI: Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới

Tác giả: TS Phan Hữu Thắng

Nguyên Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hơn 30 năm qua, vượt qua nhiều thách thức, Việt Nam đã rất thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). FDI đã có những đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế – xã hội và trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy vậy, bên cạnh những thành công to lớn mà FDI mang lại, vẫn còn đó mục tiêu “xây dựng nền kinh tế tự cường” thông qua hợp tác đầu tư nước ngoài của Việt Nam chưa đến được đích. Việc “xây dựng nền kinh tế tự cường” đòi hỏi phải xây dựng được năng lực sản xuất quốc gia trên cơ sở không ngừng tăng trưởng tiềm lực kinh tế, phát triển lực lượng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân – hiện đang chiếm đa số nhưng quy mô nhỏ, thiếu vốn và công nghệ. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại đầu tư quốc tế có xu hướng giảm, yếu tố tự cường, tính tự chủ của nền kinh tế sẽ quyết định sự “thắng – bại” của mỗi quốc gia. Giải quyết nhiệm vụ kép “vừa thu hút FDI phát triển kinh tế – xã hội đất nước, vừa xây dựng nền kinh tế tự cường” thông qua hợp tác đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới của Việt Nam – là mục tiêu mà cuốn sách này hướng tới.

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.118

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY