Đọc thử

Dữ liệu lớn cuộc cách mạng thay đổi chúng ta và thế giới

225,000

Năm XB: 2019

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 9786046714316

Mã IBSN Điện tử:

Dữ liệu lớn có thể là công cụ đầy quyền năng để kiến tạo các giải pháp kinh doanh hiệu quả, nhưng để xây dựng và thực thi thì một chiến lược dữ liệu lớn đúng đắn đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu về lĩnh vực ngày càng trở nên phức tạp này. Dữ liệu lớn cuộc cách mạng thay đổi chúng ta và thế giới nêu bật sức mạnh, tiềm năng và cả những cạm bẫy của dữ liệu lớn, cung cấp nhãn quan thấu đáo, cần thiết để cải thiện các kết quả kinh doanh bằng việc đổi mới và sử dụng công nghệ hiệu quả. Các công ty đang tạo ra dữ liệu nhanh hơn bao giờ hết, và các dữ liệu này có thể là đòn bẩy để chuyển đổi các ngành nghề. 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY