Đọc thử

Điều động tàu

68,000

Năm XB: 2010

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU
An toàn cho con người, con tàu, hàng hoả và môi trường biển là một trong những mục đích cao nhất của người sĩ quan Hàng hài. Lịch sử ngành Hàng hải thể giới đã cho thấy rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên biển mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sót của người điều khiển tàu. Trong những thiếu sót đó thì sai lầm do điều động tàu chiếm một phần lớn.
Để nâng cao khả năng điều khiển tàu cho người sĩ quan Hàng hải, thì trước hết phải trang bị đầy đủ các kiến thức về điều động tàu cho sinh viên ngành điều khiển tàu khi đang học trong trường. Bằng những kinh nghiệm thực tế và quá trình giảng dạy lý thuyết điều động, tác giả đã rất cố gắng hoàn thành cuốn sách này làm tài liệu giảng dạy môn học Điều động tàu cho sinh viên ngành Điểu khiển tàu biển. Sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các học viên lớp Sỹ quan quản lý ngành Điều khiển tàu biển và những ai quan tâm.
Cuốn sách bao gồm 7 chương:
Chương 1. Tính năng điều động tàu
Chương 2. Các yếu tổ ảnh hưởng tới đặc tính điều động tàu
Chương 3. Sử dụng neo trong điều động tàu
Chương 4. Điều động tàu ra vào cầu, phao
Chương 5. Điều động tàu trên biển
Chương 6. Điều động tàu trong các tình huống đặc biệt
Chương7. Lai dắt trên biến
Trong quá trình hoàn thành bản thảo, tác giả đã được sự góp ý của nhiều thuyền trưởng lâu năm trong nghề và có sự tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước. Cuốn sách đã được cập nhập các kiến thức mới và sẽ được bổ sung hàng năm những tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong ngành Hàng hải.
Mặc dù đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng cuồn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong có sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. Thư góp ý xin gửi về các địa chi sau:
– Nhà xuất bàn Khoa học và Kỹ thuật — 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
– Khoa Điều khiến tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
E-mail: Vimarudeck@ynn.vn.
Xin chân thành cảm ơn.
TÁC GIẢ
MỤC LỤC
Lờinóiđầu
Chương 1. Tính năng điều động tàu
Chương 2. Các yếu tổ ảnh hưởng tới đặc tính điều động tàu
Chương 3. Sử dụng neo trong điều động tàu
Chương 4. Điều động tàu ra vào cầu, phao
Chương 5. Điều động tàu trên biển
Chương 6. Điều động tàu trong các tình huống đặc biệt
Chương7. Lai dắt trên biến
Tài liệu tham khảo

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.105

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY