Đọc thử

Công Nghệ Sản Xuất Điện – Giáo Trình Dùng cho chuyên ngành Kỹ thuật điện

225,000

Năm XB: 2022

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 x 24

Mã IBSN: 978-604-67-2286-1

Mã IBSN Điện tử:

Tác giả : Trần Quang Khánh

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Kích thước : 16 x 24 cm

Số trang : 280 trang

Trong điều kiện hiện đại, năng lượng là một hệ thống lớn, liên tục phát triển, tích hợp trên cơ sở của sự đồng nhất các giá trị kinh tế của sản phẩm điện năng. Sản phẩm cơ bản của các nhà máy điện có ba loại:

– Điện năng sản xuất – lượng điện năng ở đầu ra của nhà máy;

– Điện năng thương phẩm – lượng điện năng cung cấp cho thị trường;

– Điện năng tiêu thụ – lượng điện năng được thanh toán bởi người tiêu dùng

Quá trình sản xuất điện năng có những đặc thì riêng tùy thuộc vào nguồn năng lượng sơ cấp. Môn học Công nghệ sản xuất điện tang bị kiến thức cơ bản về sản xuất điện năng ở các nhà máy điện sử dụng các nguồn nhiên liệu khác nhau.

Giáo trình 'Công nghệ sản xuất điện' gồm hai phần là Sản xuất điện truyền thống và Năng lượng mới. Trong giáo trình này chỉ giới hạn ở phần 1 với 4 chương :

Chương 1 : Đại cương về năng lượng

Chương 2 : Nhà máy nhiệt điện

Chương 3 : Nhà máy điện hạt nhân

Chương 4 : Nhà máy thủy điện

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY