Đọc thử

Cơ học

75,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU

            Vật lý đại cương – với phần mềm đầu tiên là Cơ học, đã được thừa nhận như những kiến thức Vật lý cơ bản và kinh điển nhất trong chương trình đào tạo cho sinh viên các trường Đại học khối Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ.

            Nếu như vật lý nghiên cứu các quy luật chi phối sự biến diễn của toàn vũ trụ thì những quy luật của Cơ học đóng vai trò rất quan trọng và gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Nghiên cứu sự đa dạng, vô cùng phong phú của các hiện tượng tự nhiên bạn có thể nghĩ rằng Vật lý nói chung và cơ học nói riêng phải bao gồm một số lượng khổng lồ các khái niệm và định luật. Thật ra vấn đề không phải thế.Vật lý và cơ học dựa trên một số tương đối ít các ý tưởng cơ bản để mô tả và tìm ra các quy luật vận động vật lý của tự nhiên, từ đó xây dựng một cái nhìn chặt chẽ và nhất quán về Vũ trụ.Đặc biệt những quy luật vận động cơ có những áp dụng rất cụ thể và hiệu quả các bài toán thực tế trong mọi lĩnh vực.

            Trên cơ sở những cuốn sách đã viết rất hay về Cơ học, trong giáo trình này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cách tiếp cận những kiến thức kinh điển của vật lý bằng phương pháp toán học (sự mô hình hóa các hiện tượng, sử dụng phép tinh vi – tích phân để giải các bài toán vật lý…), đồng thời bổ sung và sắp xếp lại nội dung một số chương. Ngoài ra, trong một số phần đọc thêm (không bắt buộc), chúng tôi đưa vào các chứng minh chặt chẽ về mặt toán học để các bạn tham khảo, nhằm soi sáng các khái niệm cụ thể ở các chương sau. Đồng thời, hy vọng điều đó cũng trợ giúp phần khi cần tính toán cho các cơ hệ chất điểm của Newton và cơ học vật rắn.

            Trong phần Thuyết tương đối, hệ thức Einstein Eo = mc2 được xây dựng không thông qua khái niệm khối lượng tương đối tính, mặc dù có thể hơi vượt quá khuôn khổ của Vật lý đại cương. Các TEST và bài tập cuối mỗi chương nhằm giúp các bạn tự kiểm tra, đánh giá nhanh những nội dung và kỹ năng chính trong chương đó.Riêng các chương Dao động cơ và Sóng cơ sẽ được đưa vào phần Dao động – Sóng trong mỗi tập khác để phù hợp với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ.

            Cuốn sách này dự kiến sẽ được chuyển thành Giáo trình điện tử, trong đó các nội dung cơ bản được trình bày khá ngắn gọn kết hợp với các thí nghiệm mô phỏng để bạn đọc có thể tiếp cận và giao diện trực tiếp, đơn giản hơn.

            Vì đây là lần xuất bản đầu tiên nên cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những ý kiến phê bình, nhận xét và đóng góp xây dựng từ các bạn để lần xuất bản sau được tốt hơn.

 

                                                                                                Tácgiả

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Mở đầu

Chương 1.Động lực chất điểm

Chương 2.Động lực học chất điểm

Chương 3.Lý thuyết tương đối

Chương 4.Động lực học hệ chất điểm chuyển động của vật rắn

Chương 5.Công và năng lượng

Chương 6.Trường hấp dẫn

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY