Đọc thử

Chất liệu ảnh và phương pháp phát hiện

96,000

Năm XB: 2016

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 X 24 cm

Mã IBSN: 9786046707040

Mã IBSN Điện tử:

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong nhiều năm làm nghiên cứu lý thuyết trên các tài liệu sách, bài báo về phát hiện, nhận dạng chất liệu ảnh và xây dựng ứng dụng thành công trên một số đề tài, dự án cấp bộ, cấp quốc gia như: nhận dạng khuôn mặt, phát hiện ảnh số giả mạo, nghiên cứu các vùng chất liệu bất thường trên ảnh y tế trong chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định,… Ngoài ra, cuốn sách cũng được biên soạn bởi nhóm tác giả đã giảng dạy về xử lý ảnh, đồ họa, thị giác máy tại các khóa đại học và cao học của Đại học Quy Nhơn, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường đại học CNTT và truyền thông – Đại học Thái Nguyên…. Cuốn sách có thể làm tài liệu tham khảo, chuyên khảo cho sinh viên các hệ kỹ sư, cử nhân, và các nhà khoa học quan tâm đến vấn đề nhận dạng và xử lý ảnh. 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY