Đọc thử

Bài tập kỹ thuật nhiệt

35,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU

          Cuốn “Bài tập Kỹ thuật nhiệt” này được biên soạn theo cuốn giáo trình Kỹ thuật nhiệt của các tác giả Bùi Hà, Trần Thế San do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành đang được sử dụng làm tài liệu cho việc đào tạo hệ kỹ sư và cao đẳng của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các trường Đại học kỹ thuật khác…

          Cuốn Bài tập kỹ thuật nhiệt này được biên soạn nhờ kinh nghiệm giảng dạy lâu năm của các tác giả.Ở đây các tác giả đã đưa khá nhiều dạng bài tập mới được giải sẵn hoặc chưa giải ở các phần của chương trình.Đồng thời, tác giả cũng đã chú ý tói các bài tập bình thường và đặc biệt ở các dạng thường được cho các kỳ thi trắc nghiệm của môn học Kỹ thuật nhiệt nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu học tập của sinh viên.Ngoài ra, tác giả đã bổ sung rất đầy đủ các bảng số và đô thị.

          Sách gồm 2 phần, 4 chương và phần phụ lục và được phân công biên soạn như sau: PGS. TS Bùi Hải (chủ biên) biên soạn phần I, chương 1 và 2; TS.TrầnVăn Vang biên soạn phần II, chương 3, 4 và phần phụ lục.Trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi nhầm lẫn, mong được sự góp ý của bạn đọc.

                                                                             Tác giả                

                                                                   PGS. TS Bùi Hải

                                                                   Đại học Bách Khoa Hà Nội

                                                                             TS. TrầnVănVang

                                                                   Đại học Bách Khoa ĐàNẵng

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I. Nhiệt động kỹ thuật

Chương 1.Phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động của chất khí

Chương 2. Chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh

Phần II. Truyền nhiệt

Chương 3.Dẫn nhiệt và đối lưu

Chương 4.Traođổinhiệtbứcxạvàtruyềnnhiệt

Phần III. Phụlục

Tàiliệuthamkhảo

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY