Hiển thị 13–16 của 16 kết quả

109,000

Tác giả : Dương Xuân Biên ( Chủ biên ), Mai Ngọc Anh  Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật  Số trang :  Kích thước : 16 x 24 cm  Nội dung : Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và Công nghệ, các sản phẩm công nghiệp được

180,000

Thế kỷ XXI là thế kỷ không chỉ của khoa học công nghệ của lúc nào hết , con người được coi là vị trí trung tâm , là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội . Đổi mới giáo dục đang diễn ra toàn cầu với những khuyến cáo của UNESCO

308,000

Tác giả : Trần Văn Hiếu Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật Số trang : 396 trang Kích thước : 16 x 24 cm Nội dung : Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với TIA Portal là cuốn sách trong bộ sách “THIẾT KẾ hệ Thống Tự động hóa với TIA PORTAL” xuất

688,000

Tác giả : Trần Văn Hiếu Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật Số Trang : 670 trang Kích thước : 16 x 24 cm Cuốn sách “ Tự động hóa SIMATIC S7 – 1500 với TIA Portal là cuốn sách thứ 5 trong bộ sách THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA