Author Archives: admin2

Ra mắt Mạng lưới Đại sứ Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Mạng lưới Đại sứ Đổi mới sáng tạo Việt Nam được hình thành nhằm hỗ

Những sản phẩm công nghệ giới thiệu tại Techfest Vietnam 2022

Hàng chục gian hàng công nghệ, startup và sản phẩm mới của các doanh nghiệp

Công bố báo cáo hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2022

Báo cáo tổng hợp nghiên cứu từ hơn 60 chuyên gia kinh tế hàng đầu,

Techfest Vietnam 2022: Đổi mới sáng tạo mở – Khơi nguồn tư duy mới

Sáng 2/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh

Công tác nghiên cứu khoa học và xuất bản

Đối với BTLSQG, hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng, phục

Việt Nam học nhìn từ ngành xuất bản

Tác giả: Nguyễn Quang Diệu Những công trình nghiên cứu về văn hóa – lịch sử

Đồng tác giả, xác định chủ sở hữu quyền tác giả là đồng tác giả

Tôi và một đồng nghiệp cùng tham gia thực hiện một đề tài nghiên cứu

NASA hợp tác với các nhà xuất bản làm sách khoa học viễn tưởng

NASA đang hợp tác với các nhà xuất bản để làm hàng loạt tiểu thuyết

Xuất bản Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

rên chặng đường phát triển của mình, xuất bản với tính chất là một lĩnh