Đọc thử

Kết cấu thép công trình đặc biệt

108,000

Năm XB: 2013

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU
Kết cấu thép – Công trình đặc biệt là Tập ba trong bộ sách Kết cấu thép do Bộ môn Công trình Thép – Gỗ, Trường Đại học Xây dựng biên soạn. Tập một là Kết cấu thép – Cấu kiện cơ bản; Tập hai là Kết cấu thép – Nhà dân dụng và công nghiệp. Việc phân chia này phù hợp với nội dung ba giáo trình về kết cấu thép dùng để giảng dạy cho sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp của Trường Đại học Xây dựng.
Nội dung của tài liệu này dành cho việc thiết kế các công trình đặc biệt bằng thép như: bể chứa chất lỏng, chất khí, các loại đường ống, tháp, trụ, kết cấu thép ứng suất trước. Các loại kết cấu này hiện ngày càng phát triển ở Việt Nam, nhất là trong xây dựng công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực hóa dầu.
Tài liệu này là sự kế tục và phát triển các sách về Kết cấu thép của Bộ môn Công trình Thép-Gỗ qua nhiều thế hệ khác nhau. Để nâng cao khả năng áp dụng, trong nội dung của cuốn sách ngoài việc cung cấp các giải pháp cấu tạo kết cấu, lý thuyết tính toán, các tác giả còn đưa vào các thí dụ cụ thể bằng số, hy vọng rằng điều này sẽ giúp cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trong ngành xây dựng dễ dàng hơn khi thiết kế các công trình thực tế.
Sách được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành Xây dựng, Thủy lợi, Kiến trúc, tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật ngành Xây dựng Công trình nói chung.
Việc biên soạn được phân công như sau:
GS. TS. Phạm Văn Hội (Chủ biên) viết chương 1 và chương 3.
PGS. TS. Nguyễn Quang Viên viết chương 2.
Các tác giả xin chân thành cảm ơn GS.TS Đoàn Định Kiến, các đồng nghiệp của Bộ môn Công trình Thép – Gỗ đã đóng góp các ý kiến quý báu và đã tham gia biên tập cuốn sách.
Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc.
CÁC TÁC GIẢ
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1.Kết cấu thép bản
Chương 2.Kết cấu thép công trình tháp và trụ
Chương 3.Kết cấu thép ứng suất trước
Tài liệu tham khảo

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY