Đọc thử

Graphen và các xúc tác kim loại trên chất mang graphen

216,000

Năm XB: 2016

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 X 24 cm

Mã IBSN: 216022B00

Mã IBSN Điện tử:

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY