Đọc thử

Atlas Cây Thuốc Việt Nam – Tập 1

Đã bán: 1

450,000

Năm XB: 2022

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 29 x 21

Mã IBSN: 978 - 604 - 67- 2223 - 6

Mã IBSN Điện tử:

Tác giả : Viện Dược Liệu

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Số trang : 180 trang

Kích thước : 21 x 29 cm

Nội dung :

Cuốn Atlas cây thuốc Việt Nam là một công trình khoa học tập thể của cán bộ nghiên cứu làm công tác điều tra, nghiên cứu phân loại và bảo tồn nguồn tài nguyên cây thuốc của Việt Nam.

Cây thuốc Viêt Nam được biên soạn công phu và khoa học. Cuốn sách cung cấp những thông tin, dữ liệu , hình ảnh chính xác và đầy đủ một các có hệ thống về loài cây thuốc có giá trị y tế và kinh tế cao. Bên cạnh ý nghĩa là một quá trình nghiên cứu, cuốn sách còn là tài liệu phục vụ cho việc nhận biết , tra cứu, học tập và tìm hiểu về nguồn tài nguyên cây thuoocsnois chung cũng như về từng loiaj thuốc nói riêng.

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY