Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

VŨ THỊ KIM NGÂN

Họ tên: VŨ THỊ KIM NGÂN
- Ngày sinh: 7/12/1975.
- Giới tính: Nữ.
- Email: vukimngan43@gmail.com.
- Điện thoại: 0982435558.
- Số CCCD: 031175007960.
- Ngày cấp: 13/02/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội - TP. Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: P1004, CT15 Greenpark khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
- Phòng ban làm việc: Trung tâm PHS và VHP Khoa học và Kỹ thuật.
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm.

ngan

Bình luận