Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Vận hành và bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải tập trung

Cập nhật cuối vào ngày 27/04/2018

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 20.5x29.5 2017 217188B00 978604671016-5 Bộ kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý dự án quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, Sông Nhuệ - Đáy