Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

TRƯƠNG YẾN MINH

Họ tên: TRƯƠNG YẾN MINH
- Ngày sinh: 31/01/1969.
- Giới tính: Nữ.
- Email: Truongyenminh@gmail.com.
- Điện thoại: 0915168605.
- Số CCCD: 0011690197734.
- Ngày cấp: 29/10/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội - TP. Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Phòng ban làm việc: Ban giám đốc, Trung tâm Phát hành.
- Chức vụ: Trợ lý Ban Giám đốc.

Bình luận