Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

Trương Thanh Sơn

Họ và tên: Trương Thanh Sơn
Sinh ngày: 20/05/1967
Giới tính: Nam
Email: thanhson0707@yahoo.com.vn
Số điện thoại: 0903903339
Số CCCD: 001067012918
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày cấp: 12/12.2018
Địa chỉ: BC 1 – 3 Khu Cảnh Viên 2 – phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM
Nơi công tác: Chi nhánh NXB Khoa học và Kỹ thuật tại TP.HCM
Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

thanh son

Bình luận