Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Trắc địa cao cấp đại cương

Cập nhật cuối vào ngày 11/08/2014

Giá bìa Giá bán Mã sách Tác giả
Liên hệ Liên hệ 212028H00

Lời nói đầu

 

Trắc địa là một ngành khoa học có lịch sử lâu đời và được xếp vào nhóm các khoa học về Trái đất. Vai trò và ý nghĩa của nó được thể hiện trước hết và chủ yếu ở nhiệm vụ nghiên cứu, xác định kích thước,  hình dạng và trọng trường của Trái đất cùng sự thay đổi của chúng theo thời gian. Đây cũng chính là nội dung, chức năng cơ bản của một bộ phận quan trọng của khoa học Trắc địa được biết đến với tên gọi là Trắc địa cao cấp.

            Tên gọi này dùng để chỉ cả một chuyên ngành đào tạo trong Trắc địa gồm nhiều môn học chuyên sâu. Nó cũng có thể được hiểu là một môn học cùng nhiều môn học khác trong lĩnh vực Trắc địa.

            Trong khuôn khổ chương trình khung Giáo dục đại học ngành Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua cách đây 5 năm đã hình thành học phần Trắc địa cao cấp đại cương với 4 tín chỉ. Đề cương cuarhocj phần này đã được xây dựng tại Bộ môn Trắc địa cao cấp  thuộc khoa Trắc địa của trường Đại học Mỏ- Địa chất, một trông không nhiều cơ sở đào tạo có bề dày xấp xỉ 50 năm với uy tín được thừa nhận rộng rãi trong lĩnh vực trắc địa- bản đồ ở nước ta. Đề cương đã được trình duyệt và thông qua bởi các cấp có thẩm quyền.

            Để phục vụ và đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập môn Trắc địa cao cấp theo Đề cương nói trên, tập thể giảng viên có thâm niên nhiều năm của Bộ môn Trắc địa cao cấp khoa Trắc địa trường Đại học Mỏ- Địa chất tiến hành biên soạn cuốn Giáo trình Trắc địa cao cấp đại cương này. Trách nhiệm chủ biên do GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân đảm nhận. Nội dung của các chương tiết cụ thể được phân chia biên soạn như sau:

            GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân : Chương 1, chương 2, các tiết 3.1,3.4,3.5,4.1,5.4;

PGS.TS. Đăng Nam Chinh: các tiết 3.3,4.2,5.5,5.6;

TS. Dương Vân Phong: Các tiết 4.3,5.1,5.2;

TS. Vũ Văn Trí: Các tiết 3.2,5.3;

Với việc cho ra mắt cuốn sách Trắc địa cao cấp đại cương này, đây sẽ là tài liệu giáo khoa đầu tiên ở nước ta về lĩnh vực chuyên sâu gắn chặt với hình dạng và trường trọng lực của Trái đất. Ngoài tác dụng nêu trên nó còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, tra cứu ở trình độ đại học và sau đại học thuộc ngành Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ và các ngành khoa học- kỹ thuật có liên quan.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót, tập thể tác giả xin trân trọng cám ơn các đồng nghiệp và bạn đọc về những ý kiến nhận xét, đóng góp để giáo trình ngày càng tốt hơn.

Các tác giả bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Bộ môn Trắc địa cao cấp đã tín nhiệm giao phó nhiệm vụ và thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc biên soạn, đồn thời cảm ơn KS. Đặng Hồng Thúy và ThS. Bùi Khắc Luyên đã tham gia biên tập giáo trình này.

                                                                            Hà Nội, tháng 10 năm 2011

                                                                                    Thay mặt nhóm tác giả

Chủ biên

                                                                                    GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

DANH MỤC THUẬT NGỮ TIẾNG NƯỚC NGOÀI VIẾT TẮT

Chương 1      MỞ ĐẦU

Chương 2      KHÁI NIỆM VỀ TRỌNG TRƯỜNG VÀ HÌNH DẠNG TRÁI ĐẤT

Chương 3      ELLIPSOID TRÁI ĐẤT

Chương 4      XÂY DỰNG HỆ TỌA ĐỘ QUỐC GIA

Chương 5      XÂY DỰNG CÁC MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA CƠ BẢN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Trắc địa cao cấp đại cương