Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

TỐNG HUY LONG

Họ tên: TỐNG HUY LONG
- Ngày sinh: 24/02/1992.
- Giới tính: Nam.
- Email: longnxbkhkt@gmail.com.
- Điện thoại: 0976067659.
- Số CMT: 012860039.
- Ngày cấp: 01/03/2006, nơi cấp: CATP Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: 307 Giảng Võ, ngách 54, số nhà 1.
- Phòng ban làm việc: Trung tâm PHS và VHP Khoa học và Kỹ thuật.
- Chức vụ: Nhân viên.

Bình luận