Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tổng hợp kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án thuộc các chương trình trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

Cập nhật cuối vào ngày 15/05/2018

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 16 X 24 cm 2017 217207H00 978604671041-7 Bộ KHoa học và công nghệ - văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Tổng hợp kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án thuộc các chương trình trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015