Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật đang nắm lấy cơ hội đổi mới

Người đăng: Admin |
Tin nhà xuất bản |

21/12/2020

(VietQ.vn) - Trong suốt sáu thập kỷ qua, tùy theo từng thời kỳ lịch sử với nhiệm vụ của mình, các thế hệ cán bộ Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã xuất bản những bộ sách, mảng sách, đề tài hữu ích, phục vụ sự phát triển KH&CN.Ngày nay, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và khu vực, đổi mới sáng tạo đã trở thành một triết lý tiến bộ về tư duy và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Sự thay đổi lớn trong cơ cấu xã hội, kinh tế dẫn đến một cách sống mới, một xã hội với những vấn đề mới dẫn đến việc lưu trữ thông tin một cách có ý thức và hệ thống.Đổi mới sáng tạo công nghệ là thông qua việc tạo ra, truyền bá và sử dụng tri thức, biến tri thức thành gía trị.Trong dòng chảy đó, xuất bản sách KH&CN là một trong những công cụ chính cho việc truyền bá, phổ biến kiến thức, đáp ứng nhu cầu giải quyết những vấn đề mới, trước những thách thức của xã hội hiện đại.Những cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản.Sách luôn mang lại những nấc thang mới cho sự phát triển.Bởi một cuốn sách có thể làm thay đổi số phận của một con người, có thể làm thay đổi định hướng của một doanh nghiệp, có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc… Các nước phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật, Hàn Quốc… là những nước có ngành công nghiệp xuất bản phát triển trên thế giới.Chính phủ của họ đánh giá rất cao vai trò của ngành xuất bản trong việc xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, chú trọng nền văn hóa đọc, tạo điều kiện chính sách, cơ chế để thúc đẩy nền xuất bản phát triển.Tại Việt Nam, trong các hướng phát triển gần đây của ngành xuất bản, những chương trình, đề án sách quốc gia vẫn còn thiếu vắng mảng đề tài sách đổi mới sáng tạo trong KH&CN, trong khi quan điểm phát triển KH&CN đã được khẳng định rõ trong những chủ trương đường lối và chính sách của chính phủ, các bộ, ban ngành và các địa phương, nhấn mạnh xu thế tất yếu để phát triển.“KH&CN là động lực then chốt trong chính sách phát triển quốc gia” được thể hiện cụ thể bằng các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về KH&CN và đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH&CN là một trong 6 giải pháp chủ yếu để phát triển KH&CN Việt Nam, vì vậy, việc xuất bản các chương trình, dự án sách cũng cần phải được quan tâm đúng mức và đầu tư đúng hướng, vì sách vừa là một công cụ vừa là nguồn lực trọng tâm để đạt được khát vọng phát triển.Ngành công nghiệp xuất bản đang trải qua giai đoạn thay đổi quan trọng.Trong nhiều năm qua, rất nhiều ấn phẩm sụt giảm số lượng in lớn do việc chuyển từ in giấy sang kỹ thuật số và nhu cầu ngày càng thay đổi trong việc tiếp cận khách hàng.Việc này đã dẫn đến sự cần thiết phải đổi mới trong mô hình xuất bản buộc các nhà xuất bản phải đa dạng hóa mô hình của mình bằng cách tiếp cận khách hàng một cách trọng tâm hơn hơn.Các xuất bản phẩm mới cần được phát triển để phù hợp với nhu cầu của người đọc và mục tiêu của Nhà xuất bản.Những xuất bản phẩm mới này cần được xem xét trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng bằng nội dung hấp dẫn và riêng biệt hơn trên các nền tảng khác nhau để bắt kịp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước và của ngành.Sự quan tâm của độc giả đối với các ấn phẩm của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Trong suốt sáu thập kỷ qua, tùy theo từng thời kỳ lịch sử với nhiệm vụ của mình, các thế hệ cán bộ Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã xuất bản những bộ sách, mảng sách, đề tài hữu ích, phục vụ sự phát triển KH&CN, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển KH&CN của Bộ KH&CN; từng bước trang bị và nâng cao tri thức KH&CN trong và ngoài nước cho các đối tượng học sinh, sinh viên, các nhà khoa học, các cán bộ doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách thuộc các lứa tuổi, vùng miền; đóng góp tích cực cho việc nhận thức, hiểu biết, ứng dụng KH&CN, giúp nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp, địa phương, quốc gia.Quá trình đó đã diễn ra không biết mệt mỏi, trải qua nhiều năm tháng với những nỗ lực không ngừng của nhà xuất bản với mạng lưới liên kết đội ngũ tác giả, cộng tác viên và các độc giả&hellip.Trong công cuộc đổi mới sáng tạo công nghệ hiện nay, một lần nữa Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật mong muốn những ấn phẩm mới của mình mang hơi thở mới của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, có thương hiệu trong chiến lược đổi mới; tác động tốt và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của đổi mới sáng tạo trong quá trình đổi mới công nghệ Quốc gia; nâng nền kinh tế phát triển trong chuỗi giá trị, hội nhập vào các chuỗi cung ứng bên ngoài&hellip.Đăng Minh

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: Một chặng đường phát triển

Người đăng: Admin |
Tin nhà xuất bản |

21/12/2020

VOV.VN - 60 năm qua, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật đã không ngừng đổi mới và phát triển, là địa chỉ tin cậy của các nhà nghiên cứu, các Viện, Trường trong cả nước.Ngày 9/6/1960, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật chính thức được thành lập.Chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền khoa học, kỹ thuật và công nghệ của đất nước, những ấn phẩm của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã khẳng định được vị thế và những cống hiến, đóng góp của mảng sách khoa học kỹ thuật qua từng thời kỳ cách mạng của dân tộc và đất nước.Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải tiến đời sống của nhân dân”, được sự chỉ đạo sát sao Ủy ban Khoa học Nhà nước, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ ngày đầu thành lập, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã nhanh chóng bám sát thực tiễn của đất nước, phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản đã chủ động xây dựng kế hoạch biên tập - xuất bản hàng năm theo hai mảng đề tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản là sách chuyên khảo dành cho các cơ quan nghiên cứu và đội ngũ cán bộ khoa học; sách phổ biến kiến thức khoa học dành cho đông đảo bạn đọc cả nước nhằm xây dựng nền khoa học nước nhà, đồng thời nâng cao trình độ, nhận thức của nhân dân.Công tác biên tập - xuất bản tập trung xây dựng những bộ sách theo các chủ đề: Khoa học - kỹ thuật cơ bản, Toán học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Khí tượng, thủy văn, Thiên văn học, Sinh vật học, Nông lâm nghiệp và Môi trường sinh thái, Khoa học về Trái đất, Điện tử, Năng lượng, Chế tạo máy, Điều khiển, Tin học, Xây dựng - kiến trúc, Thủy lợi, Giao thông vận tải, Công nghệ thực phẩm, Từ điển khoa học kỹ thuật.Nhờ việc định hướng đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ và các mảng đề tài sách ngay từ ngày đầu thành lập, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh.Đó cũng là sơ sở, nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của mảng sách khoa học kỹ thuật và công nghệ do Nhà xuất bản tổ chức biên tập - xuất bản trong suốt 60 năm qua.NXB Khoa học và Kỹ thuật nhận Giải Vàng tại Lễ trao Giải thưởng sách Việt Nam năm 2016

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: 60 năm hình thành và phát triển

Người đăng: Admin |
Tin nhà xuất bản |

21/12/2020

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: 60 năm hình thành và phát triển.Sách khoa học kỹ thuật luôn gắn chặt với các giai đoạn cách mạng của dân tộc, luôn giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Là công cụ, phương tiện để tuyên truyền phổ biến các tri thức khoa học kỹ thuật tiến bộ, công nghệ mới, công nghệ mũi nhọn, định hướng khoa học của Đảng, Nhà nước cũng như của thế giới trong từng thời kỳ nhất định.Quá trình hình thành và phát triển của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (Nhà xuất bản) trong suốt chiều dài sáu thập kỷ đã minh chứng cho tầm nhìn chiến lược đó.Những dấu mốc quan trọng.Ngày 9/6/1960, thay mặt Ủy ban Khoa học nhà nước (UBKHNN) đồng chí Tạ Quang Bửu đã ký Quyết định số 185-KHH/QĐ về việc thành lập Nhà xuất bản Khoa học, (tiền thân của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật), trực thuộc Ủy ban Khoa học nhà nước.Dù với tên gọi nào thì Nhà xuất bản cũng được giao nhiệm vụ là thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong việc hoạch định và triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật, thúc đẩy nền Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) nước nhà.Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật đạt giải thưởng sách Việt Nam 2016

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Quyền Giám đốc của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Người đăng: Admin |
Tin nhà xuất bản |

30/10/2020

Chiều ngày 30/10/2020, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Quyền Giám đốc của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Dự lễ công bố có đồng chí Bùi Thế Duy – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Võ Tuấn Hải - Phó giám đốc Nhà xuất bản và tập thể viên chức, người lao động của Nhà xuất bản.Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bổ nhiệm đồng chí Bùi Minh Cường giữ chức Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Thứ trưởng Bùi Thế Duy chúc mừng đồng chí Bùi Minh Cường trên cương vị Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bùi Thế Duy chúc mừng tập thể Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã bổ sung thêm lãnh đạo, chúc mừng đồng chí Bùi Minh Cường đã được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Nhà xuất bản.Đồng chí Bùi Thế Duy nhấn mạnh, theo chủ trương của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ trong thời gian tới Nhà xuất bản sẽ kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, ổn định tổ chức và tập trung xây dựng phát triển Nhà xuất bản.Đồng thời, đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức Nhà xuất bản luôn đồng tâm, nhất trí, đoàn kết để xây dựng một đơn vị vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà xuất bản trong thời kỳ mới.Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Minh Cường trân trọng cảm ơn tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ đã tin tưởng và giao phó trách nhiệm cho đồng chí trên cương vị Quyền Giám đốc Nhà xuất bản.Đồng thời, hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng trong công tác, đoàn kết tập thể Nhà xuất bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Đồng chí Bùi Minh Cường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.Tin Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

TB tuyển dụng viên chức năm 2020

Người đăng: Admin |
Tin nhà xuất bản |

10/04/2020

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT.THÔNG BÁO.Tuyển dụng viên chức năm 2020.Căn cứ Công văn số 3887/BKHCN-TCCB ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 cho Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Căn cứ kế hoạch số 708/KH-BKHCN ngày 17/03/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật thông báo về việc tuyển dụng 26 chỉ tiêu viên chức năm 2020 như sau:.I.ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.1.Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:.a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.c) Có đơn đăng ký dự tuyển.d) Có lý lịch rõ ràng.đ) Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:.- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo).- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.f) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.2.Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:.a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.3.Ưu tiên trong tuyển dụng.Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.II.HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG.Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:.1.Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.2.Vòng 2: Kiểm tra thực hành.Thí sinh có hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với từng vị trí đăng ký dự tuyển sẽ được tham dự vòng 2.- Nội dung kiểm tra thực hành: năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.- Hình thức: Thực hành với thời gian 120 phút.Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.3.Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển;viên chức.Người trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:.a) Có kết quả kiểm tra thực hành ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên.b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.III.VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG.Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tuyển dụng 08 vị trí, 26 chỉ tiêu viên chức, cụ thể như sau:.1.Biên tập viên, số lượng: 08 chỉ tiêu.2.Họa sĩ, số lượng: 01 chỉ tiêu.3.Chuyên viên quản lý giám sát và giao dịch in, số lượng: 01 chỉ tiêu.4.Chuyên viên dàn trang – chế bản, số lượng: 02 chỉ tiêu.5.Chuyên viên phát hành, số lượng: 05 chỉ tiêu.6.Chuyên viên kế hoạch – tổng hợp, số lượng: 01 chỉ tiêu.7.Chuyên viên tổ chức – hành chính, số lượng: 03 chỉ tiêu.8.Kế toán viên, số lượng: 05 chỉ tiêu.IV.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ.1.Hồ sơ đăng ký dự tuyển.- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo này).- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6 được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.- Bản sao công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.- Lý lịch khoa học (nếu có) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.- 02 phong bì ghi đầy đủ thông tin nơi nhận của thí sinh.Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê các loại giấy tờ, số lượng hồ sơ có bên trong (theo mẫu Bìa hồ sơ kèm theo Thông báo này).Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi.Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.2.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng.- Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 21/4/2020 đến hết ngày 26/4/2020.- Địa điểm nhận hồ sơ và thu phí đăng ký dự tuyển: Phòng Tổng hợp và Quản lý xuất bản, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.- Thông tin chi tiết liên hệ qua: Phòng Tổng hợp và Quản lý xuất bản, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 0243.9423172/0989207692.Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển được đăng tại Cổng thông tin điện tử của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, địa chỉ: http://www.nxbkhkt.com.vn.Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật sẽ không trả lại Hồ sơ và lệ phí nếu không đạt yêu cầu hoặc không trúng tuyển.V.THỜI GIAN KIỂM TRA THỰC HÀNH, PHÍ DỰ TUYỂN.1.Thời gian kiểm tra thực hành: dự kiến vào tháng 5 năm 2020.2.Phí dự tuyển.Mức thu phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (năm trăm nghìn đồng chẵn).YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG; CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO; KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN.1.Biên tập viên (Xây dựng kế hoạch xuất bản, thực hiện các công việc đề tài, đề cương, tổ chức, biên tập bản thảo.Đọc bông, kiểm tra can, phim, bìa, kiểm soát sách trước và sau khi in.Chuẩn bị Hồ sơ bản thảo và các giấy tờ có liên quan.Xây dựng đội ngũ cộng tác viên…).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, chính trị, pháp luật phù hợp với Giấy phép thành lập Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và các chuyên ngành: thông tin, lịch sử, ngôn ngữ để biên tập nội dung lịch.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.d) Có chứng chỉ hành nghề biên tập hoặc Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề biên tập, xuất bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.e) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc biên tập sách khoa học, công nghệ, kỹ thuật, công nghệ tổng hợp đa lĩnh vực, đa ngành và chuyên ngành kể cả ngành y, dược, từ điển đơn ngữ, đa ngữ; biên tập từ điển khoa học công nghệ tổng hợp: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung hoặc có ít nhất 02 năm làm công việc biên tập lịch, nhóm lịch khoa học và kỹ thuật.f) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác biên tập tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.g) Có kiến thức chuyên môn sâu rộng về khoa học, công nghệ, có khả năng biên tập, biên dịch nội dung tốt.Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành xuất bản.2.Họa sĩ (Thực hiện sáng tác bìa, thiết kế bìa, ruột sách, minh họa phù hợp với nội dung của ấn phẩm, tài liệu, văn hóa phẩm khác, phù hợp với tôn chỉ mục đích cũng như đặc thù của Nhà xuất bản KHKT.).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành mỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.d) Có chứng chỉ hành nghề biên tập hoặc Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề biên tập, xuất bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.e) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc thiết kế bìa sách, thiết kế sách, ấn phẩm, tài liệu về khoa học và công nghệ.f) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác thiết kế bìa sách, ruột sách, là họa sĩ tại các các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.g) Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên dụng trong ngành xuất bản - in và các phần mềm vẽ kỹ thuật; am hiểu và cập nhật các xu hướng thiết kế, in ấn nhằm nâng cao chất lượng thiết kế bìa sách, ruột sách.3.Chuyên viên Quản lý, giám sát, giao dịch in (Khảo sát, nắm bắt giá in trên thị trường; kiểm tra toàn bộ sản phẩm, phim, file, bìa, can trước khi giao in; theo dõi in; lập sổ sách theo dõi tên sách, số trang in, bản in, và các thông số khác.).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành in, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.d) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc quản lý in ấn, chế bản.e) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác quản lý, giám sát, giao dịch in tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.f) Có khả năng tổ chức mạng lưới cộng tác viên in ấn và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động in; triển khai hoạt động nghiệp vụ kiểm tra in và chất lượng in; có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm, đề xuất ứng dụng các công nghệ hiện đại hỗ trợ và phục vụ công tác in, theo dõi in và kiểm soát chất lượng in.4.Chuyên viên Dàn trang - chế bản (Thiết kế maket nội dung sách.Định dạng khổ sách, bát chữ;; kiểu chữ, cỡ chữ, dàn trang, chế bản theo maket; sửa lỗi từ trang bản thảo vào file; đặt styles (kiểu dáng) cho các mục trong sách; mi trang, trình bày kỹ, mỹ thuật, xử lý hình ảnh, hình vẽ, bảng biểu, công thức.sửa morat trước khi xuất file in).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành quản trị kinh doanh; kinh tế; tin học, tin học ứng dụng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.d) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc thiết kế, chế bản, dàn trang sách, tài liệu khoa học công nghệ.e) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác thiết kế, dàn trang, chế bản, in ấn tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.f) Am hiểu, cập nhật và nắm vững các xu hướng dàn trang, chế bản mới; có kinh nghiệm thiết kế dàn trang, chế bản, xử lý hình ảnh, bản đồ, bảng biểu, hình vẽ; cập nhật phần mềm thiết kế chuyên dụng, hiện đại trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm sách và văn hóa phẩm khoa học công nghệ, kỹ thuật.5.Chuyên viên Phát hành (Tổ chức hoạt động marketing; kế hoạch truyền thông và tiếp thị, giới thiệu các xuất bản phẩm; tổ chức thiết kế kênh phân phối, mạng lưới cộng tác viên, kế hoạch phát triển thị trường, tiêu thụ xuất bản phẩm; thu thập thông tin phản hồi của bạn đọc; tổ chức sự kiện, quản trị, thiết kế website và các trang mạng xã hội khác NXB; khai thác bản quyền và liên kết xuất bản, kinh doanh; xuất bản phẩm.).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành: phát hành sách, marketing, kinh doanh xuất bản phẩm, kinh tế, thiết kế, kiến trúc hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.g) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc kinh doanh, marketing, truyền thông, quản lý website và phát hành sách, tài liệu khoa học công nghệ.d) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác kinh doanh, marketing, truyền thông, quản lý website và phát hành xuất bản phẩm tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.e) Nắm vững quy trình phát hành và am hiểu về ngành xuất bản, phát hành, marketing, lĩnh vực khoa học công nghệ và kinh tế; tổ chức thiết kế kênh phân phối, mạng lưới cộng tác viên phát hành, kế hoạch phát triển thị trường, tiêu thụ xuất bản phẩm hiệu quả.6.Chuyên viên Kế hoạch - Tổng hợp (Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch công tác; kế hoạch xuất bản và các kế hoạch khác; soạn thảo, tổng hợp các báo cáo, công văn giấy tờ liên quan đến ngành xuất bản, Bộ Khoa học Công nghệ và xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa - xây dựng cơ sở hạ tầng và các công việc khác theo yêu cầu).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành: quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.b) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.c) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc kế hoạch, tổng hợp.d) Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm công tác kế hoạch, tổng hợp tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.e) Có khả năng tham mưu, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, của ngành xuất bản vào việc xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định của cơ quan; có khả năng tổng hợp báo cáo, kiến nghị của các đơn vị trong Nhà xuất bản, lập các biểu và báo cáo thống kê cũng như các văn bản tổng hợp khác theo yêu cầu của cấp trên; xây dựng các kế hoạch, chương trình công t

Thông báo tuyển dụng viên chức na

Người đăng: Admin |
Tin nhà xuất bản |

10/04/2020

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT.THÔNG BÁO.Tuyển dụng viên chức năm 2020.Căn cứ Công văn số 3887/BKHCN-TCCB ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 cho Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Căn cứ kế hoạch số 708/KH-BKHCN ngày 17/03/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật thông báo về việc tuyển dụng 26 chỉ tiêu viên chức năm 2020 như sau:.I.ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.1.Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:.a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.c) Có đơn đăng ký dự tuyển.d) Có lý lịch rõ ràng.đ) Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:.- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo).- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.f) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.2.Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:.a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.3.Ưu tiên trong tuyển dụng.Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.II.HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG.Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:.1.Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.2.Vòng 2: Kiểm tra thực hành.Thí sinh có hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với từng vị trí đăng ký dự tuyển sẽ được tham dự vòng 2.- Nội dung kiểm tra thực hành: năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.- Hình thức: Thực hành với thời gian 120 phút.Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.3.Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển;viên chức.Người trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:.a) Có kết quả kiểm tra thực hành ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên.b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.III.VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG.Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tuyển dụng 08 vị trí, 26 chỉ tiêu viên chức, cụ thể như sau:.1.Biên tập viên, số lượng: 08 chỉ tiêu.2.Họa sĩ, số lượng: 01 chỉ tiêu.3.Chuyên viên quản lý giám sát và giao dịch in, số lượng: 01 chỉ tiêu.4.Chuyên viên dàn trang – chế bản, số lượng: 02 chỉ tiêu.5.Chuyên viên phát hành, số lượng: 05 chỉ tiêu.6.Chuyên viên kế hoạch – tổng hợp, số lượng: 01 chỉ tiêu.7.Chuyên viên tổ chức – hành chính, số lượng: 03 chỉ tiêu.8.Kế toán viên, số lượng: 05 chỉ tiêu.IV.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ.1.Hồ sơ đăng ký dự tuyển.- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo này).- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6 được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.- Bản sao công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.- Lý lịch khoa học (nếu có) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.- 02 phong bì ghi đầy đủ thông tin nơi nhận của thí sinh.Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê các loại giấy tờ, số lượng hồ sơ có bên trong (theo mẫu Bìa hồ sơ kèm theo Thông báo này).Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi.Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.2.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng.- Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 21/4/2020 đến hết ngày 26/4/2020.- Địa điểm nhận hồ sơ và thu phí đăng ký dự tuyển: Phòng Tổng hợp và Quản lý xuất bản, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.- Thông tin chi tiết liên hệ qua: Phòng Tổng hợp và Quản lý xuất bản, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 0243.9423172/0989207692.Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển được đăng tại Cổng thông tin điện tử của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, địa chỉ: http://www.nxbkhkt.com.vn.Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật sẽ không trả lại Hồ sơ và lệ phí nếu không đạt yêu cầu hoặc không trúng tuyển.V.THỜI GIAN KIỂM TRA THỰC HÀNH, PHÍ DỰ TUYỂN.1.Thời gian kiểm tra thực hành: dự kiến vào tháng 5 năm 2020.2.Phí dự tuyển.Mức thu phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (năm trăm nghìn đồng chẵn).YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG; CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO; KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN.1.Biên tập viên (Xây dựng kế hoạch xuất bản, thực hiện các công việc đề tài, đề cương, tổ chức, biên tập bản thảo.Đọc bông, kiểm tra can, phim, bìa, kiểm soát sách trước và sau khi in.Chuẩn bị Hồ sơ bản thảo và các giấy tờ có liên quan.Xây dựng đội ngũ cộng tác viên…).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, chính trị, pháp luật phù hợp với Giấy phép thành lập Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và các chuyên ngành: thông tin, lịch sử, ngôn ngữ để biên tập nội dung lịch.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.d) Có chứng chỉ hành nghề biên tập hoặc Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề biên tập, xuất bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.e) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc biên tập sách khoa học, công nghệ, kỹ thuật, công nghệ tổng hợp đa lĩnh vực, đa ngành và chuyên ngành kể cả ngành y, dược, từ điển đơn ngữ, đa ngữ; biên tập từ điển khoa học công nghệ tổng hợp: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung hoặc có ít nhất 02 năm làm công việc biên tập lịch, nhóm lịch khoa học và kỹ thuật.f) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác biên tập tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.g) Có kiến thức chuyên môn sâu rộng về khoa học, công nghệ, có khả năng biên tập, biên dịch nội dung tốt.Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành xuất bản.2.Họa sĩ (Thực hiện sáng tác bìa, thiết kế bìa, ruột sách, minh họa phù hợp với nội dung của ấn phẩm, tài liệu, văn hóa phẩm khác, phù hợp với tôn chỉ mục đích cũng như đặc thù của Nhà xuất bản KHKT.).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành mỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.d) Có chứng chỉ hành nghề biên tập hoặc Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề biên tập, xuất bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.e) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc thiết kế bìa sách, thiết kế sách, ấn phẩm, tài liệu về khoa học và công nghệ.f) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác thiết kế bìa sách, ruột sách, là họa sĩ tại các các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.g) Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên dụng trong ngành xuất bản - in và các phần mềm vẽ kỹ thuật; am hiểu và cập nhật các xu hướng thiết kế, in ấn nhằm nâng cao chất lượng thiết kế bìa sách, ruột sách.3.Chuyên viên Quản lý, giám sát, giao dịch in (Khảo sát, nắm bắt giá in trên thị trường; kiểm tra toàn bộ sản phẩm, phim, file, bìa, can trước khi giao in; theo dõi in; lập sổ sách theo dõi tên sách, số trang in, bản in, và các thông số khác.).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành in, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.d) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc quản lý in ấn, chế bản.e) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác quản lý, giám sát, giao dịch in tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.f) Có khả năng tổ chức mạng lưới cộng tác viên in ấn và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động in; triển khai hoạt động nghiệp vụ kiểm tra in và chất lượng in; có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm, đề xuất ứng dụng các công nghệ hiện đại hỗ trợ và phục vụ công tác in, theo dõi in và kiểm soát chất lượng in.4.Chuyên viên Dàn trang - chế bản (Thiết kế maket nội dung sách.Định dạng khổ sách, bát chữ;; kiểu chữ, cỡ chữ, dàn trang, chế bản theo maket; sửa lỗi từ trang bản thảo vào file; đặt styles (kiểu dáng) cho các mục trong sách; mi trang, trình bày kỹ, mỹ thuật, xử lý hình ảnh, hình vẽ, bảng biểu, công thức.sửa morat trước khi xuất file in).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành quản trị kinh doanh; kinh tế; tin học, tin học ứng dụng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.d) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc thiết kế, chế bản, dàn trang sách, tài liệu khoa học công nghệ.e) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác thiết kế, dàn trang, chế bản, in ấn tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.f) Am hiểu, cập nhật và nắm vững các xu hướng dàn trang, chế bản mới; có kinh nghiệm thiết kế dàn trang, chế bản, xử lý hình ảnh, bản đồ, bảng biểu, hình vẽ; cập nhật phần mềm thiết kế chuyên dụng, hiện đại trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm sách và văn hóa phẩm khoa học công nghệ, kỹ thuật.5.Chuyên viên Phát hành (Tổ chức hoạt động marketing; kế hoạch truyền thông và tiếp thị, giới thiệu các xuất bản phẩm; tổ chức thiết kế kênh phân phối, mạng lưới cộng tác viên, kế hoạch phát triển thị trường, tiêu thụ xuất bản phẩm; thu thập thông tin phản hồi của bạn đọc; tổ chức sự kiện, quản trị, thiết kế website và các trang mạng xã hội khác NXB; khai thác bản quyền và liên kết xuất bản, kinh doanh; xuất bản phẩm.).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành: phát hành sách, marketing, kinh doanh xuất bản phẩm, kinh tế, thiết kế, kiến trúc hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.b) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.c) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.g) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc kinh doanh, marketing, truyền thông, quản lý website và phát hành sách, tài liệu khoa học công nghệ.d) Ưu tiên những người đã và đang làm công tác kinh doanh, marketing, truyền thông, quản lý website và phát hành xuất bản phẩm tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.e) Nắm vững quy trình phát hành và am hiểu về ngành xuất bản, phát hành, marketing, lĩnh vực khoa học công nghệ và kinh tế; tổ chức thiết kế kênh phân phối, mạng lưới cộng tác viên phát hành, kế hoạch phát triển thị trường, tiêu thụ xuất bản phẩm hiệu quả.6.Chuyên viên Kế hoạch - Tổng hợp (Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch công tác; kế hoạch xuất bản và các kế hoạch khác; soạn thảo, tổng hợp các báo cáo, công văn giấy tờ liên quan đến ngành xuất bản, Bộ Khoa học Công nghệ và xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa - xây dựng cơ sở hạ tầng và các công việc khác theo yêu cầu).Tiêu chuẩn tuyển dụng:.a) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành: quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương theo yêu cầu của vị trí việc làm.b) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.c) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm một trong các công việc kế hoạch, tổng hợp.d) Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm công tác kế hoạch, tổng hợp tại các nhà xuất bản khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập.e) Có khả năng tham mưu, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, của ngành xuất bản vào việc xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định của cơ quan; có khả năng tổng hợp báo cáo, kiến nghị của các đơn vị trong Nhà xuất bản, lập các biểu và báo cáo thống kê cũng như các văn bản tổng hợp khác theo yêu cầu của cấp trên; xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác; phối hợp công việc v&a

Tuyển dụng viên chức 2020

Người đăng: Admin |
Tin nhà xuất bản |

26/03/2020