Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Đẩy mạnh phát triển sách về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Người đăng: Phan Tiến Thành |
Tin tức - sự kiện | Tin nhà xuất bản | Tin Bộ KH&CN | Tin khoa học | Tin xuất bản | Tin liên quan |

01/12/2021

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/21322/day-manh-phat-trien-sach-ve-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep.aspx

Ứng dụng nền tảng số để lan tỏa sách khoa học kỹ thuật

Người đăng: Phan Tiến Thành |
Tin tức - sự kiện | Tin nhà xuất bản | Tin Bộ KH&CN | Tin khoa học | Tin xuất bản | Tin liên quan |

01/12/2021

https://vnexpress.net/ung-dung-nen-tang-so-de-lan-toa-sach-khoa-hoc-ky-thuat-4396340.html

Đẩy mạnh phát triển sách về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Người đăng: Phan Tiến Thành |
Tin tức - sự kiện | Tin nhà xuất bản | Tin Bộ KH&CN | Tin khoa học | Tin xuất bản | Tin liên quan |

01/12/2021

https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/sach/day-manh-phat-trien-sach-ve-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-797253.html?fbclid=IwAR14UH0DHX4ddIzHb-JQGS2MgzjT44gChhepFZ0vCy-8FU-tNisxYeHbbMg&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Thúc đẩy xuất bản sách khoa học, công nghệ

Người đăng: Phan Tiến Thành |
Tin tức - sự kiện | Tin nhà xuất bản | Tin Bộ KH&CN | Tin khoa học | Tin xuất bản | Tin liên quan |

01/12/2021

https://zingnews.vn/thuc-day-xuat-ban-sach-khoa-hoc-cong-nghe-post1280687.html?fbclid=IwAR2WcgcYQaLZfhRvWBboFVt9SH_5UjRfilKNPnBow1WJTVdLJSfde6K1eJc

Đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được chú trọng xuất bản

Người đăng: Phan Tiến Thành |
Tin tức - sự kiện | Tin nhà xuất bản | Tin Bộ KH&CN | Tin khoa học | Tin xuất bản | Tin liên quan |

30/11/2021

https://ictvietnam.vn/de-tai-sach-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-duoc-chu-trong-xuat-ban-20211130144636388.htm

'Đưa công nghệ vào lan tỏa sách khoa học kỹ thuật'

Người đăng: Phan Tiến Thành |
Tin nhà xuất bản |

30/11/2021

https://vnexpress.net/dua-cong-nghe-vao-lan-toa-sach-khoa-hoc-ky-thuat-4396340.html

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật đang nắm lấy cơ hội đổi mới

Người đăng: Admin |
Tin nhà xuất bản |

21/12/2020

(VietQ.vn) - Trong suốt sáu thập kỷ qua, tùy theo từng thời kỳ lịch sử với nhiệm vụ của mình, các thế hệ cán bộ Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã xuất bản những bộ sách, mảng sách, đề tài hữu ích, phục vụ sự phát triển KH&CN.Ngày nay, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và khu vực, đổi mới sáng tạo đã trở thành một triết lý tiến bộ về tư duy và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Sự thay đổi lớn trong cơ cấu xã hội, kinh tế dẫn đến một cách sống mới, một xã hội với những vấn đề mới dẫn đến việc lưu trữ thông tin một cách có ý thức và hệ thống.Đổi mới sáng tạo công nghệ là thông qua việc tạo ra, truyền bá và sử dụng tri thức, biến tri thức thành gía trị.Trong dòng chảy đó, xuất bản sách KH&CN là một trong những công cụ chính cho việc truyền bá, phổ biến kiến thức, đáp ứng nhu cầu giải quyết những vấn đề mới, trước những thách thức của xã hội hiện đại.Những cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản.Sách luôn mang lại những nấc thang mới cho sự phát triển.Bởi một cuốn sách có thể làm thay đổi số phận của một con người, có thể làm thay đổi định hướng của một doanh nghiệp, có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc… Các nước phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật, Hàn Quốc… là những nước có ngành công nghiệp xuất bản phát triển trên thế giới.Chính phủ của họ đánh giá rất cao vai trò của ngành xuất bản trong việc xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, chú trọng nền văn hóa đọc, tạo điều kiện chính sách, cơ chế để thúc đẩy nền xuất bản phát triển.Tại Việt Nam, trong các hướng phát triển gần đây của ngành xuất bản, những chương trình, đề án sách quốc gia vẫn còn thiếu vắng mảng đề tài sách đổi mới sáng tạo trong KH&CN, trong khi quan điểm phát triển KH&CN đã được khẳng định rõ trong những chủ trương đường lối và chính sách của chính phủ, các bộ, ban ngành và các địa phương, nhấn mạnh xu thế tất yếu để phát triển.“KH&CN là động lực then chốt trong chính sách phát triển quốc gia” được thể hiện cụ thể bằng các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về KH&CN và đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH&CN là một trong 6 giải pháp chủ yếu để phát triển KH&CN Việt Nam, vì vậy, việc xuất bản các chương trình, dự án sách cũng cần phải được quan tâm đúng mức và đầu tư đúng hướng, vì sách vừa là một công cụ vừa là nguồn lực trọng tâm để đạt được khát vọng phát triển.Ngành công nghiệp xuất bản đang trải qua giai đoạn thay đổi quan trọng.Trong nhiều năm qua, rất nhiều ấn phẩm sụt giảm số lượng in lớn do việc chuyển từ in giấy sang kỹ thuật số và nhu cầu ngày càng thay đổi trong việc tiếp cận khách hàng.Việc này đã dẫn đến sự cần thiết phải đổi mới trong mô hình xuất bản buộc các nhà xuất bản phải đa dạng hóa mô hình của mình bằng cách tiếp cận khách hàng một cách trọng tâm hơn hơn.Các xuất bản phẩm mới cần được phát triển để phù hợp với nhu cầu của người đọc và mục tiêu của Nhà xuất bản.Những xuất bản phẩm mới này cần được xem xét trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng bằng nội dung hấp dẫn và riêng biệt hơn trên các nền tảng khác nhau để bắt kịp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước và của ngành.Sự quan tâm của độc giả đối với các ấn phẩm của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.Trong suốt sáu thập kỷ qua, tùy theo từng thời kỳ lịch sử với nhiệm vụ của mình, các thế hệ cán bộ Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã xuất bản những bộ sách, mảng sách, đề tài hữu ích, phục vụ sự phát triển KH&CN, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển KH&CN của Bộ KH&CN; từng bước trang bị và nâng cao tri thức KH&CN trong và ngoài nước cho các đối tượng học sinh, sinh viên, các nhà khoa học, các cán bộ doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách thuộc các lứa tuổi, vùng miền; đóng góp tích cực cho việc nhận thức, hiểu biết, ứng dụng KH&CN, giúp nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp, địa phương, quốc gia.Quá trình đó đã diễn ra không biết mệt mỏi, trải qua nhiều năm tháng với những nỗ lực không ngừng của nhà xuất bản với mạng lưới liên kết đội ngũ tác giả, cộng tác viên và các độc giả&hellip.Trong công cuộc đổi mới sáng tạo công nghệ hiện nay, một lần nữa Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật mong muốn những ấn phẩm mới của mình mang hơi thở mới của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, có thương hiệu trong chiến lược đổi mới; tác động tốt và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của đổi mới sáng tạo trong quá trình đổi mới công nghệ Quốc gia; nâng nền kinh tế phát triển trong chuỗi giá trị, hội nhập vào các chuỗi cung ứng bên ngoài&hellip.Đăng Minh

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật: Một chặng đường phát triển

Người đăng: Admin |
Tin nhà xuất bản |

21/12/2020

VOV.VN - 60 năm qua, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật đã không ngừng đổi mới và phát triển, là địa chỉ tin cậy của các nhà nghiên cứu, các Viện, Trường trong cả nước.Ngày 9/6/1960, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật chính thức được thành lập.Chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền khoa học, kỹ thuật và công nghệ của đất nước, những ấn phẩm của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã khẳng định được vị thế và những cống hiến, đóng góp của mảng sách khoa học kỹ thuật qua từng thời kỳ cách mạng của dân tộc và đất nước.Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải tiến đời sống của nhân dân”, được sự chỉ đạo sát sao Ủy ban Khoa học Nhà nước, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ ngày đầu thành lập, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã nhanh chóng bám sát thực tiễn của đất nước, phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản đã chủ động xây dựng kế hoạch biên tập - xuất bản hàng năm theo hai mảng đề tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản là sách chuyên khảo dành cho các cơ quan nghiên cứu và đội ngũ cán bộ khoa học; sách phổ biến kiến thức khoa học dành cho đông đảo bạn đọc cả nước nhằm xây dựng nền khoa học nước nhà, đồng thời nâng cao trình độ, nhận thức của nhân dân.Công tác biên tập - xuất bản tập trung xây dựng những bộ sách theo các chủ đề: Khoa học - kỹ thuật cơ bản, Toán học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Khí tượng, thủy văn, Thiên văn học, Sinh vật học, Nông lâm nghiệp và Môi trường sinh thái, Khoa học về Trái đất, Điện tử, Năng lượng, Chế tạo máy, Điều khiển, Tin học, Xây dựng - kiến trúc, Thủy lợi, Giao thông vận tải, Công nghệ thực phẩm, Từ điển khoa học kỹ thuật.Nhờ việc định hướng đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ và các mảng đề tài sách ngay từ ngày đầu thành lập, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh.Đó cũng là sơ sở, nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của mảng sách khoa học kỹ thuật và công nghệ do Nhà xuất bản tổ chức biên tập - xuất bản trong suốt 60 năm qua.NXB Khoa học và Kỹ thuật nhận Giải Vàng tại Lễ trao Giải thưởng sách Việt Nam năm 2016