Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tiến bộ Khoa học công nghệ Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại trong công nghệ nuôi trồng nấm ăn ở Việt Nam

Cập nhật cuối vào ngày 03/04/2018

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 16 X 24 cm 2017 217209M00 978-604-67-1043-1 Tạ Kim Chỉnh, Nguyễn Thị Kiều Trang, Trịnh Tiến Dũng, Nguyễn Đức Khánh, Lê Thị Thu Trang

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Tiến bộ Khoa học công nghệ Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại trong công nghệ nuôi trồng nấm ăn ở Việt Nam