Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 24/07/2014

Thư mời tham gia Cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Các nhà khoa học
Nhằm triển khai Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2013 và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật KH&CN, ngày 31 tháng 3 năm 2014, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 588/QĐ-BKHCN về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia KH&CN. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ trân trọng kính mời các chuyên gia đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 4, 5, 6 của Quyết định số 588/QĐ-BKHCN tham gia Cơ sở dữ liệu của Bộ. Mẫu lý lịch chuyên gia tại Quyết định này.

Chuyên gia tham gia Cơ sở dữ liệu xin gửi lý lịch khoa học dạng file mềm về địa chỉ email chuyengia@most.gov.vn. Bản cứng có xác nhận của đơn vị chủ quản xin gửi về địa chỉ: Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, số 39 Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm- Hà Nội. Số điện thoại: (04)39431818.

Thông tin chính xác, đầy đủ và mới nhất của các chuyên gia sẽ giúp Bộ KH&CN có cơ sở lựa chọn chuyên gia phù hợp tham gia vào các hoạt động tư vấn của Bộ.

Nhân dịp này, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ- Bộ KH&CN xin cảm ơn sự phối hợp của các tổ chức, các nhà khoa học trong thời gian vừa qua trong việc cung cấp thông tin về chuyên gia cho Viện để xây dựng Cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Bình luận