Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Thiết kế khai thác các mỏ dầu khí biển Vietsovpetro

Cập nhật cuối vào ngày 24/05/2018

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 16x24 2018 218017H00 978604671065-3 Từ Thành Nghĩa, Lê Việt Hải, Phạm Xuân Sơn