Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Thiết bị dẫn đường quán tính và đo cao trong hệ thống điều khiển thiết bị bay

Cập nhật cuối vào ngày 18/09/2015

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x26.5 2015 215061B00 9786046705307 Trần Đức Thuận (chủ biên) Bùi Ngọc Mỹ