Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật an toàn đập nhỏ

Cập nhật cuối vào ngày 27/04/2018

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 15x21 2017 217193B00 978604671025-7 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Thủy Lợi