Đọc thử

Mô hình Markov ứng dụng trong chẩn đoán và dự báo

89,000

Năm XB: 2016

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 9786046707738

Mã IBSN Điện tử:

Cuốn " Mô hình Markov ứng dụng trong chẩn đoán và dự báo" trình bày kỹ thuật ứng dụng thực tế các mô hình Markov, một trong các công cụ được sử dụng trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau; để nghiên cứu trạng thái các kết cấu kỹ thuật và phân tích các dữ liệu trong tâm lý học. Đặc điểm của tài liệu này là phân tích lớp các lớp mô hình để giải các bài taons nghịch, khimaf cac tham số của các mô hình toán học được nhận dạng theo các kết quả quan sát. Cơ sở lý thuyết các quá trình Markov được trình bày với khối lượng cần thiết để mô tả và giải thích các bài toán được đặt ra.

Cuốn sách được dùng cho các cán bộ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên để nghiên cứu và sử dụng các phương pháp mô phỏng toán học và máy tính giúp giải các bài toán chuẩn đoán và dự báo trong các hệ thống kỹ thuật phức tạp.

Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu các mô hình Markov được ứng dụng thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là giải các bài toán chẩn đoán và dự báo. Các mô hình này tạo khả năng lớn cho các nhà nghiên cứu lựa chọn các thành phần của chúng và các quy tắc tổ chức hoạt động chúng. Việc lựa chọn thành công này cho phép xây dựng các mạng chuyên dụng, thích ứng cho giải các bài toán ứng dụng khác nhau. Việc thiết kế các kết cấu tương tự là một trong những phương pháp triển vọng nhất giải các bài toán dự báo, chẩn đoán và phân tích các dữ liệu. 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY